Standpunten

Advocaten leveren een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Met het oog op een goede rechtsbedeling kunnen zij hun taak alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeoefend. Dat is niet vanzelfsprekend. Namens en voor de gehele beroepsgroep maakt de NOvA zich hier bij de politiek en in de samenleving sterk voor.

Bekijk de standpunten over diverse onderwerpen waarover de NOvA relevante informatie bundelt en voortdurend actualiseert: