college van toezicht

Het college van toezicht (CvT) kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het functioneren van het systeem van toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT ziet erop toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is.

Het CvT bestaat uit drie leden: de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het CvT is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en secretariaat. 

Samenstelling van het college van toezicht per 15 april 2024: 

CvT Robert Crince le Roy vierkant Robert Crince le Roy, voorzitter
CvT Nicole Edelenbos vierkant Nicole Edelenbos, kroonlid
CvT Aart Jan de Geus vierkant Aart Jan de Geus, Kroonlid