Basistest Beroepsopleiding Advocaten

Iedere advocaat-stagiair die begint met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten is verplicht de basistest van de Nederlandse orde van advocaten af te leggen. De basistest geeft de advocaat-stagiair goed inzicht in het niveau en de actualiteit van zijn juridisch-inhoudelijke kennis. Aangezien deze kennis als bekend wordt verondersteld, hoeft tijdens de beroepsopleiding geen herhaling van deze universitaire kennis meer plaats te vinden. 

Wanneer legt u de basistest af?
De basistest moet zijn afgelegd voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten. De basistest kan tot maximaal één jaar voor de start van de beroepsopleiding worden afgelegd, zowel na als voor de beëdiging tot advocaat.

Omdat de basistest geen implicaties heeft voor de toegang tot de beroepsopleiding, hoeft u de basistest in principe slechts één keer af te leggen. Indien gewenst kunt u de basistest (tegen betaling van de kosten van de basistest) nog één keer opnieuw afleggen.

Aanmelding
U kunt zich voor de basistest aanmelden via de onderstaande link. U opent daarmee de aanmeldpagina van Optimum Assessment, de organisatie die voor de NOvA de toetsing verzorgt. U wordt geadviseerd zich op tijd aan te melden voor de basistest, zodat u voor de start van de beroepsopleiding advocaten de test heeft afgelegd. 


  Aanmelden basistest Beroepsopleiding Advocaten  

 
Diagnostisch karakter
De uitslag van de basistest heeft een diagnostisch karakter. U kunt niet zakken voor de basistest en de uitkomsten hebben geen implicaties voor de toegang tot de Beroepsopleiding Advocaten. Indien er kennishiaten mochten zijn in de actuele kennis van de aankomend advocaat-stagiair, dan worden deze alleen aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Met die uitkomsten kan de advocaat-stagiair zijn kennis waar nodig bijspijkeren, al dan niet ondersteund door zijn patroon, kantoor of via een te betalen ‘bijspijkermodule’ die de uitvoeringsorganisatie van de NOvA aanbiedt.

Civiel effect
De inhoud van de basistest gaat uit van de actuele leerstof zoals die in de universitaire juridische opleiding is verworven; binnen de afspraken die de universiteiten, de Nederlandse orde van advocaten, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie daarover hebben gemaakt in het convenant civiel effect. Dat betekent dat de basistest de drie hoofdrechtsgebieden omvat: privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Over de basisbeginselen hiervan kunt u in de basistest vragen verwachten.
Voor een nadere toelichting én ter voorbereiding op de basistest kunt u de eindtermen van de basistest raadplegen.

De basistest is in een zorgvuldige procedure opgesteld en gereviewd door advocaten en andere experts. De test wordt periodiek aangepast aan de actuele leerstof en aan de hand van ervaringen van degenen die de basistest hebben afgelegd.

Inhoud 
De basistest omvat 60 gesloten vragen en duurt maximaal 2 uur. Daarbij mag de deelnemer een wettenbundel raadplegen. Om een beeld te krijgen van de opzet en de inhoud van de basistest, is een aantal testvragen beschikbaar. Hier kunt u zien hoe de basistest eruit ziet en krijgt u een indruk van de moeilijkheidsgraad van de vragen.

Kosten
De basistest kost € 151,63 exclusief btw.

Datum en locatie
U legt de basistest af in een van de over heel Nederland verspreide toetslocaties. Bij aanmelding kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. U krijgt daarna de keuze uit een aantal dagen en tijdstippen waarop u de basistest kunt afleggen. Na betaling van de basistest is uw aanmelding definitief en kunt u de basistest afleggen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om vanwege zwaarwegende redenen een reeds geplande basistest te verzetten.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de basistest? Mail dan naar de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl.
Indien u vragen heeft over uw aanmelding voor de basistest en de betaling, kunt u zich richten tot de aanbieder van de basistest Optimum Assessment via servicedesk@optimumassessment.com of kijk bij de veelgestelde vragen over de basistest of uw vraag erbij staat. 

NOvA-BA-basistest-infographic 24-02-22