Basistest Beroepsopleiding Advocaten

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart vanaf 2021.

Iedere advocaat-stagiair die vanaf 1 maart 2021 begint met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten is verplicht de basistest van de Nederlandse orde van advocaten af te leggen. De basistest geeft de advocaat-stagiair goed inzicht in het niveau en de actualiteit van zijn juridisch-inhoudelijke kennis. Aangezien deze kennis als bekend wordt verondersteld, hoeft tijdens de beroepsopleiding geen herhaling van deze universitaire kennis meer plaats te vinden. 

Wanneer legt u de basistest af?
De basistest moet zijn afgelegd voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten. De basistest kan tot maximaal één jaar voor de start van de beroepsopleiding worden afgelegd, zowel na als voor de beëdiging tot advocaat.
Omdat de basistest geen implicaties heeft voor de toegang tot de beroepsopleiding, hoeft u de basistest in principe slechts één keer af te leggen. Indien gewenst kunt u de basistest (tegen betaling van de kosten van de basistest) nog één keer opnieuw afleggen.

Aanmelding
U kunt zich voor de basistest aanmelden via de onderstaande link. U opent daarmee de aanmeldpagina van Citrus Andriessen, de organisatie die voor de NOvA de toetsing verzorgt. 


  Aanmelden basistest Beroepsopleiding Advocaten  

 
Diagnostisch karakter
De uitslag van de basistest heeft een diagnostisch karakter. U kunt niet zakken voor de basistest en de uitkomsten hebben geen implicaties voor de toegang tot de Beroepsopleiding Advocaten. Indien er kennishiaten mochten zijn in de actuele kennis van de aankomend advocaat-stagiair, dan worden deze alleen aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Met die uitkomsten kan de advocaat-stagiair zijn kennis waar nodig bijspijkeren, al dan niet ondersteund door zijn patroon, kantoor of via een te betalen ‘bijspijkermodule’ die de uitvoeringsorganisatie van de NOvA aanbiedt.

Civiel effect
De inhoud van de basistest gaat uit van de actuele leerstof zoals die in de universitaire juridische opleiding is verworven; binnen de afspraken die de universiteiten, de Nederlandse orde van advocaten, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie daarover hebben gemaakt in het convenant civiel effect. Dat betekent dat de basistest de drie hoofdrechtsgebieden omvat: privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Over de basisbeginselen hiervan kunt u in de basistest vragen verwachten.
Voor een nadere toelichting én ter voorbereiding op de basistest kunt u de eindtermen van de basistest raadplegen.

De basistest is in een zorgvuldige procedure opgesteld en gereviewd door advocaten en andere experts. De test wordt periodiek aangepast aan de actuele leerstof en aan de hand van ervaringen van degenen die de basistest hebben afgelegd.

Inhoud 
De basistest omvat 60 gesloten vragen en duurt maximaal 2 uur. Daarbij mag de deelnemer een wettenbundel raadplegen. Om een beeld te krijgen van de opzet en de inhoud van de basistest, is een aantal testvragen beschikbaar. Hier kunt u zien hoe de basistest eruit ziet en krijgt u een indruk van de moeilijkheidsgraad van de vragen.

Kosten
De basistest kost € 126,- exclusief btw.
Op basis van een hercalculatie is de prijs van de basistest verlaagd per 22 januari 2021 van € 160,- exclusief btw naar € 126,- exclusief btw. Advocaat-stagiairs die de afgelopen maanden de test hebben gemaakt, worden hierover geïnformeerd en ontvangen het teveel betaalde bedrag terug.

Datum en locatie
U legt de basistest af in een van de over heel Nederland verspreide toetslocaties. Houd bij de toetslocatie rekening met de coronamaatregelen. Bij aanmelding kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. U krijgt daarna de keuze uit een aantal dagen en tijdstippen waarop u de basistest kunt afleggen. Na betaling van de basistest (€ 126,- exclusief btw) is uw aanmelding definitief en kunt u de basistest afleggen. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de basistest? Mail dan naar informatiepunt@advocatenorde.nl. Indien u vragen heeft over de aanmelding voor de basistest en de betaling, kunt u zich richten tot servicedesk@citrusandriessen.nl of kijk bij de veelgestelde vragen over de basistest of uw vraag erbij staat.

   

Toetslocaties en corona
Omdat reeds gepaste maatregelen zijn genomen om binnen de norm van het RIVM op de toetslocatie examens te kunnen afnemen, blijven de toetslocaties tot nader order open. Mocht een locatie niet aan de normen kunnen voldoen, dan zal deze locatie in onze boekingsmodule niet beschikbaar zijn. Zo kunt u er in ieder geval op vertrouwen dat die examens die wel door moeten gaan volgens de norm worden afgenomen.

Maatregelen tegen corona op alle toetslocaties (Lamark, Eureka en IP Campus):

  • Het gebruik van mondkapjes is verplicht, kandidaten moeten zelf een mondkapje meenemen. Kandidaten die geen mondkapje bij zich hebben moeten op locatie een wegwerpmondkapje pakken. De mondkapjesplicht geldt voor verplaatsingen binnen de examen-locatie. Zodra de kandidaat bezig is met zijn examen mag het mondkapje afgedaan worden. Uiteraard dient het mondkapje ook afgedaan te worden bij de identificatie van de kandidaat.
  • De surveillant/toezichthouder moet ook een mondkapje dragen bij bewegingen op de toetslocatie.
  • Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
  • Locaties zijn open op 50% capaciteit zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden
  • Examenplekken worden vòòr iedere afname schoongemaakt, inclusief muis, toetsenbord en koptelefoon. Bij Lamark wordt het gebruik van een eigen headset aanbevolen.
  • Legitimatiebewijzen worden visueel gecontroleerd en niet aangenomen.
  • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte, is verplicht.
  • Toezichthouders die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet aanwezig zijn op een toetslocatie.
  • Kandidaten die ziekteverschijnselen vertonen wordt de toegang ontzegd.
  • Handen wassen voor examen-afname is verplicht.
  • Het omboeken van een examen kan kosteloos tot 1 werkdag voor het examen.  

 

NOvA-BA-basistest-infographic website-def