Inschrijven en wijzigingen tableau

Beëdiging en inschrijving
De Nederlandse orde van advocaten is niet betrokken bij beëdigingen van personen zonder bestaande beroepskwalificaties. Dit is een taak van de lokale orde. Een verzoek tot beëdiging tot advocaat moet daarom worden verstuurd naar de lokale orde in het arrondissement waar het kantoor is gevestigd (zie artikel 2, vijfde lid, van de Advocatenwet). Op de website van de lokale orde vindt u meer informatie over de beëdiging.

De advocaat wordt na beëdiging ingeschreven op het tableau. De NOvA wordt hierover geïnformeerd door de Raad voor de rechtspraak. De advocaat ontvangt een bevestiging van de inschrijving met daarbij een BAR-nummer.

Uittreksel tableau
Een uittreksel van het tableau, waaruit blijkt dat u op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten staat ingeschreven, kunt u aanvragen bij BAR via bar@advocatenorde.nl. Bij uw aanvraag dient u uw advocaatbarnummer en geboortedatum te vermelden.
Houdt er rekening mee dat het afgeven van een uittreksel 5 werkdagen in beslag neemt. 

Wijzigingen tableau
Iedere wijziging in de gegevens kan met gebruik van de advocatenpas snel en eenvoudig worden ingevoerd via Mijn Orde. Dit kan ook als een advocaat bij een ander advocatenkantoor gaat werken, het e-mailadres of telefoonnummer wijzigt of voor het aanpassen van de rechtsgebieden.

Het doorgeven van deze wijzigingen is op grond van de wet verplicht. Wijzigingen kunt u per direct of op een datum in de toekomst in laten gaan.

Is de advocatenpas verlopen of mocht de advocaat niet meer in het bezit zijn van de advocatenpas of reader, dan kan contact worden opgenomen met BAR: bar@advocatenorde.nl. Let op: Vermeld daarbij direct of u wel of niet toestemming geeft voor publicatie van uw verhuizing of uitschrijving in het Advocatenblad.

Voor het wijzigen van de naam-, adres- en overige contactgegevens van het kantoor geldt dat alleen de kantoorverantwoordelijke deze kan aanpassen via Mijn Orde.

Uitschrijven tableau
Een advocaat die stopt met de praktijk moet zich op eigen verzoek laten uitschrijven. Dit uitschrijvingsverzoek kan worden ingediend via MijnOrde. Ook deze wijziging kan per direct of op een datum in de toekomst ingaan.

Meer informatie over stoppen met de praktijk en waar u allemaal aan moet denken.