leerstoel advocatuur

De leerstoel advocatuur bestaat uit prof. mr. Diana de Wolff (bijzonder hoogleraar advocatuur) en dr. Iris van Domselaar (medewerker en docent). De leerstoel is ingebed in de afdeling privaatrecht en maakt deel uit van de vakgroep Rechtspleging en toegang tot het recht van de Universiteit van Amsterdam.

Wolff, Diana de, hoogleraar FdRNaast de leden van de leerstoel zijn aan de vakgroep verbonden: prof. Eddy Bauw (hoogleraar rechtspraak en rechtspleging), prof. Mies Westerveld (hoogleraar sociale rechtshulp en toegang tot het recht) en prof. Miranda de Meijer (hoogleraar Openbaar Ministerie).

De leerstoel biedt de bachelorvakken Juridische togaberoepen 1 en het verdiepingsvak Juridische togaberoepen 2 aan. Beide vakken zijn verplichte onderdelen voor studenten die de zogeheten togaminor willen volgen. Daarnaast verzorgt de leerstoel ook het keuzevak 'Advocaat en ethos' in de masterfase. Dit vak behandelt de verschillende aspecten van de beroepsethiek van de advocatuur en staat open voor alle masterstudenten van de faculteit rechtsgeleerdheid.

De leerstoel richtte in 2014 het Amsterdam Centre on the Legal Professions (ACLP) op. Het ACLP verzorgt onderzoek, onderwijs, advies, trainingen, lezingen en workshops op het gebied van de juridische togaberoepen. Meer in het bijzonder onderzoekt het centrum de rechtsstatelijke en beroepsethische kwaliteit van advocatuur en magistratuur (Rechtspraak en Openbaar Ministerie) en de toegang tot het recht. Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten is te vinden in het jaarverslag van de leerstoel advocatuur.