leerstoel advocatuur

De leerstoel Advocatuur is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en is ingebed in het Amsterdam Centre for the Legal Professions and Access to Justice dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van de juridische beroepen en de toegang tot het recht. De leerstoelhouder Advocatuur verzorgt onderwijs in de Togaminor in de bachelorfase en in het keuzevak Beroepsethiek en Advocatuur in de masterfase.