Een klacht over de NOvA

De NOvA probeert zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Voelt u zich desondanks niet juist behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het informatiepunt van de NOvA. Vermeld altijd uw naam, adres, de datum van verzending en een omschrijving van de gedraging waarover u een klacht hebt. U kunt de klacht ook per post (t.a.v. het informatiepunt van de NOvA) kenbaar maken.

Oplossing zoeken
Zodra de NOvA uw klacht heeft ontvangen, wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. De NOvA kijkt eerst samen met u of een oplossing te vinden is. Daartoe gaat de NOvA met u in gesprek.

Klacht over een advocaat
Heeft u als cliënt een klacht over de dienstverlening van een advocaat, dan kunt u contact opnemen met de (lokale) deken van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar de betreffende advocaat is gevestigd.

Melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
Een werknemer van de NOvA en/of werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de NOvA in aanraking is gekomen en een vermoeden heeft van een misstand of onregelmatigheid binnen het landelijk bureau van de NOvA kan daarvan melding doen. Voor meer informatie over de specifieke situaties waarin het voorgaande van toepassing is verwijzen wij naar het Reglement omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid