Klacht over NOvA-organen

De bestuursorganen van de Nederlandse orde van advocaten en de ondersteuning daarvan proberen zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Als personen menen dat dit niet zo is, is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Eenieder heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuursorgaan of personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan zich tegenover hem of een ander heeft gedragen.

Een klacht kan worden ingediend via jz@advocatenorde.nl of schriftelijk via: Nederlandse orde van advocaten, t.a.v. team JBZ, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag. Vermeld altijd uw naam, adres, de datum van verzending en een omschrijving van de gedraging waarover u een klacht hebt.

Zodra de Nederlandse orde van advocaten de klacht heeft ontvangen, wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. Daarbij wordt ook onderzocht of gezamenlijk een oplossing te vinden is

Klacht over een advocaat
Heeft u als cliënt een klacht over de dienstverlening van een advocaat, dan kunt u contact opnemen met de (lokale) deken van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar de betreffende advocaat is gevestigd. > meer informatie

Klacht over een lokale Orde of deken
Heeft u een klacht over de lokale Orde van advocaten of de lokale deken dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende orde. > meer informatie

 

.