Voor uw praktijk

Een advocaat moet naast een behoorlijke praktijkuitoefening ook de praktijkvoering op orde hebben. Dit is mede ook een invulling ter bevordering van de kernwaarde integriteit. Een advocaat is integer. Dat is noodzakelijk om het vertrouwen in de beroepsgroep te waarborgen en inherent aan de uitoefening van een beroep waaraan in het kader van het algemeen belang rechten en verplichtingen zijn verbonden. Dit behelst ook financiële integriteit. De Nederlandse orde van advocaten stelt regels, bijvoorbeeld op grond van artikel 28 van de Advocatenwet, en biedt daarnaast ook enkele hulpmiddelen aan.