Wet- en regelgeving

Op regelgeving.advocatenorde.nl staan staat de actuele wet- en regelgeving voor advocaten en enkele overige besluiten. Alle artikelen worden apart weergegeven, waardoor gebruikers gemakkelijk door de website kunnen scrollen en via de zoekfunctie artikelen kunnen vinden. Ook zijn de artikelen eenvoudig te printen, op te slaan als pdf en te delen via social media.

Op regelgeving.advocatenorde.nl is beschikbaar:

Wet- en regelgeving

Mandaatbesluiten en beleidsregels

Reglementen
Bestuursreglement algemene raad
Reglement van orde CvA
Reglement gecombineerde commissie vennootschapsrecht
Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten

Gedragsregels
Gedragsregels advocatuur transponeringstabel (pdf)
Gedragsregels advocatuur
Gedragscode voor Europese advocaten

Richtlijnen
Richtlijnen m.b.t. samenwerkingsverbanden van advocaten en andere (erkende) beroepsbeoefenaren
Richtlijnen en model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten en notarissen ten behoeve van accountants (lawyers letter)
Leidraad registratie specialisatieverenigingen
Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn

Opleiding en stagiaire-aangelegenheden
Besluit opleidings- en examengeld BA 1 september 2024
Besluit tot vaststelling van de prijs van de basistest BA 2024
Besluit opleidings- en examengeld BA 1 maart 2024
Curriculum beroepsopleiding advocaten
Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten (OER vernieuwde BA)
Accreditatiekader beroepsopleiding advocaten
Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015
Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015

English

Basic Principles on the Role of Lawyers

Overige regelgeving en wijzigingsbesluiten

Act on Advocates (July 2022)
Legal Profession Bye-law (February 2019)
Explanatory notes to the Legal Profession Bye-Law (February 2019)
Legal Profession Regulations (February 2019)
Code of Conduct 2018
Code of Conduct for European Lawyers
Basic Principles on the Role of Lawyers

Overige regelgeving en wijzigingsbesluiten