Gefinancierde rechtsbijstand

De NOvA heeft als wettelijke taak een goede rechtsbedeling te bevorderen. In het belang van een adequate toegang tot het recht voor de meest kwetsbare groep rechtzoekenden zet de NOvA zich in voor het behoud van een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Rechtzoekenden met een beperkt inkomen hebben de mogelijkheid om een deel van de advocaatkosten vergoed te krijgen door de overheid. Ongeveer 7.500 advocaten in Nederland zijn werkzaam in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Stelsel gefinancierde rechtsbijstand onder druk
Als gevolg van jarenlange bezuinigingen staat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand sterk onder druk. Het kabinet heeft in de afgelopen tien jaar een reeks van bezuinigingen binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand doorgevoerd. Onder meer zijn de eigen bijdragen van rechtzoekenden fors verhoogd en de vergoedingen voor de advocatuur verlaagd. De NOvA heeft zich voortdurend ingespannen om verder uitkleden van het stelsel te voorkomen.

Voor Goede Rechtshulp
In het stuk Voor Goede Rechtshulp doet de NOvA voorstellen ter verbetering van het huidige stelsel. Op 1 maart 2020 is de pilot Samenwerken in de eerstelijn gestart. Hierin werken sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samen, met als doel rechtzoekenden sneller een passende oplossing te bieden.

Infographic Goede rechtsbijstand juli 2019