commissie disciplinaire rechtspraak

De commissie disciplinaire rechtspraak heeft tot taak om tuchtrechtelijke uitspraken te selecteren en desgewenst te annoteren voor publicatie ter voorlichting van de balie.

Samenstelling commissie disciplinaire rechtspraak
De commissie disciplinaire rechtspraak is op dit moment als volgt samengesteld:

  • Mevrouw mr. T.L. Cieremans
  • De heer mr. M.F. Mooibroek
  • De heer mr. R. Sanders