adviescommissie regelgeving

De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad op verzoek te adviseren over de wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten.

De adviescommissie bestaat uit vier tot acht leden, van wie de meerderheid advocaat is.

Samenstelling adviescommissie regelgeving
De adviescommissie regelgeving is op dit moment als volgt samengesteld:

  • mevrouw mr. M.M.M. Buiter, voorzitter
  • de heer mr. J. Bisschop
  • de heer mr. dr. L.M. Koenraad
  • mevrouw mr. V.M.Y. van ‘t Lam