Beroepsopleiding

Iedere advocaat in Nederland dient zich zijn hele carrière te blijven ontwikkelen. In de eerste drie jaar is de advocaat verplicht na zijn rechtenstudie de driejarige beroepsopleiding voor de advocatuur te volgen. Gedurende die periode is de jurist advocaat-stagiair en moet hij of zij tentamens afleggen in verschillende vakken.

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De beroepsopleiding is vastgelegd in wet- en regelgeving en uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO). In 2021 is de vernieuwde BA van start gegaan. 

Permanente opleiding
Hierna moet de advocaat voldoen aan de opleidingsverplichtingen, die ook wel de permanente opleiding (PO) worden genoemd. Deze eisen zijn opgenomen in de Verordening op de advocatuur, hoofdstuk 4