Beroepsopleiding Advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

In de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

Drie onderwijsaanbieders
De uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten is uitbesteed aan drie onderwijsaanbieders: de Uitvoeringsorganisatie, The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek (De Brauwerij).

De Uitvoeringsorganisatie (CPO-Kyden) verzorgt het centraal en een deel van het decentraal onderwijs, de examinering, de feitelijke organisatie van de opleiding en de opleiding en evaluatie van docenten.

The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek verzorgen als geaccrediteerde aanbieders het decentrale deel van het onderwijs voor eigen advocaat-stagiairs.

Centraal deel
De Beroepsopleiding Advocaten kent een centraal en een decentraal deel. Alle advocaat-stagiairs volgen het centrale deel van de beroepsopleiding bij de Uitvoeringsorganisatie. Hieronder vallen de onderdelen Ethiek en Vaardigheden.

Decentraal deel
Advocaat-stagiairs volgen het decentrale onderwijs óf bij de Uitvoeringsorganisatie, óf bij The Law Firm School (indien werkzaam bij een van de aangesloten kantoren) óf bij De Brauwerij (indien werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek).

Advocaat-stagiairs die de gehele beroepsopleiding bij de Uitvoeringsorganisatie volgen, kiezen voor het eerste jaar een hoofdpraktijk die aansluit bij hun individuele praktijk: burgerlijk(proces) recht, bestuurs(proces)recht of straf(proces)recht. In het tweede jaar volgen zij een verdiepende leerpraktijk.

Advocaat-stagiairs van De Brauwerij en de Law Firm School volgen een eigen decentraal programma. Alle curricula hebben dezelfde eindtermen.

Toetsing
De Beroepsopleiding Advocaten kent drie centrale toetsmomenten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. In deze praktijksimulaties wordt beoordeeld in hoeverre de advocaat-stagiair in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre het ethisch besef is ontwikkeld.