Niet tevreden over een advocaat?

Bent u niet tevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. Probeer de klacht eerst te bespreken met uw advocaat. Het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan. Komt u er niet uit, of heeft u een klacht over een andere advocaat dan uw eigen advocaat, kijk dan op de website van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar uw advocaat werkt.

Orde van advocaten van het arrondissement:

Klacht indienen bij het kantoor
Als u een probleem hebt met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling. In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld.

Geschillencommissie Advocatuur
Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan staat in de kantoorklachtenregeling soms aangegeven dat u uw klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Vooral bij klachten over declaraties kan dat een goede oplossing zijn.
Is het advocatenkantoor niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht - voor zover deze niet uitsluitend de hoogte van de declaratie betreft - voorleggen aan de deken.

Klacht indienen bij de deken
De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). De deken doet onderzoek naar de klacht en bekijkt daarbij ook of er mogelijkheden zijn het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling. Een klacht bij de deken richt u aan de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. Sommige dekens hebben een vast spreekuur waarop u met uw probleem terecht kunt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de orde van advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Zie hierboven de contactgegevens.