NOvA Vertrouwensadvocaat

Advocaten die vrezen hun onafhankelijkheid te verliezen, omdat ze bijvoorbeeld te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit, kunnen bellen met de NOvA Vertrouwensadvocaat. De Vertrouwensadvocaat is een ervaren vakgenoot die aan de hand van expertise, opleiding en ervaringen kan meedenken over mogelijke vervolgstappen en u praktische tips kan geven. Bovenal biedt de Vertrouwensadvocaat een luisterend oor.

Groepsfoto vertrouwensadvocaten_GOG4286-3b

Het team van vertrouwensadvocaten bestaat uit vijf ervaren advocaten die kosteloos telefonisch of per e-mail bereikbaar zijn. Zij variëren in rechtsgebied, achtergrond en geografische locatie. Welke van de vertrouwensadvocaten u belt, is aan u. U hoeft uw naam niet te zeggen als u dit niet wilt. Een gesprek kan ook anoniem. 

Het contact met de Vertrouwensadvocaat is in principe een eenmalig gesprek tussen beller en Vertrouwensadvocaat, te vergelijken met een eerste oriënterend/kennismakingsgesprek tussen cliënt en advocaat. Vertrouwelijkheid is essentieel voor het functioneren van de Vertrouwensadvocaat. Vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld met derden (waaronder de NOvA en de lokale orden), tenzij de beller hier om verzoekt. De Vertrouwensadvocaat opereert zelfstandig en onafhankelijk van de NOvA.  

Wie zijn de NOvA Vertrouwensadvocaten?

NoadeLeon-400 Naam: Noa de Leon
Telefoon: 06 14889469
Email: noa@deleon.nl
Advocaat sinds: 2001
Advocaat in: Utrecht
Specialismen: Strafrecht, tuchtrecht
Overige werkzaamheden: trainer weerbaarheidstraining voor advocaten, gespreksleider intervisie, peer reviewer, oprichter en secretaris Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina, hoofdredacteur en initiatiefnemer van het Tijdschrift Tuchtrecht.
MaartenMeulenmeesters400

Naam: Maarten Meulemeesters
Telefoon: 06 11919117
Email: mm@meulemeesters-koopman.nl
Advocaat sinds: 2009
Advocaat in: Zeist (Utrecht)
Specialismen: strafrecht, algemene praktijk
Overige werkzaamheden: lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

 GeertjanvanOosten400 Naam: Geertjan van Oosten
Telefoon: 06 53562478
Email: vanoosten@osk.nl
Advocaat sinds: 1998
Advocaat in: Amsterdam (Noord-Holland)
Specialismen: Strafrecht, strafbestuursrecht
Overige werkzaamheden: staat advocaten, notarissen, accountants en gerechtsdeurwaarder bij in tuchtzaken en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
 GeertjanvanOosten-400 Naam: Charles van der Voort
Telefoon: 06 18306200
E-mail: charles@voiadvocaten.nl
Advocaat sinds: 2019
Advocaat in: Breda (Noord-Brabant)
Specialismen: strafrecht, Bestuursrecht
Overige werkzaamheden: lid van de NOvA-wetgevingsadviescommissie Wwft.
CharlesvdVoort.400 Naam: Janneke Gerbers
Telefoon: 06 81916334
Email: jjg@gerbersadvocatuur.nl
Advocaat sinds: 1993
Advocaat in: Velp (Noord-Brabant)
Specialismen: internationaal verbintenissenrecht (contractenrecht, personen- en familierecht, arbeidsrecht)
Overige werkzaamheden: gespreksleider intervisie, personal coach.

 
Waarom is de NOvA gestart met de Vertrouwensadvocaat?
Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt er steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Hierdoor bestaat risico op ondermijning. Voor advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden kan dit een rechtstreekse bedreiging zijn voor hun onafhankelijkheid. Bewustzijn en weerbaarheid zijn op dit vlak essentieel. Advocaten hebben behoefte aan een luisterend oor. Vanuit de Taskforce Bescherming tegen ondermijning heeft de NOvA daarom besloten te starten met de Vertrouwensadvocaat: hét eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor advocaten die in de praktijk te maken krijgen met ondermijning of daarvoor vrezen. De Vertrouwensadvocaat opereert zelfstandig en onafhankelijk van de NOvA. Omdat advocaten die bellen de absolute zekerheid moeten hebben dat de NOvA, lokale orden en anderen niet op de hoogte worden gesteld van de gesprekken die de Vertrouwensadvocaat voert.

Wanneer kan ik de Vertrouwensadvocaat bellen?
De Vertrouwensadvocaat is telefonisch bereikbaar op het eigen telefoonnummer tijdens reguliere kantoortijden. Als een Vertrouwensadvocaat niet bereikbaar is, wordt de beller uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.

Wat kost het bellen naar de Vertrouwensadvocaat?
Aan het bellen naar een Vertrouwensadvocaat zijn voor advocaten geen andere kosten verbonden dan de telefoonkosten.

Waarvoor kan ik bellen met de Vertrouwensadvocaat?
Advocaten die vrezen hun onafhankelijkheid te verliezen, omdat ze bijvoorbeeld te maken krijgen met ondermijning kunnen bellen met de NOvA Vertrouwensadvocaat. Stel uw cliënt vraagt u een groot geldbedrag in uw kluis te bewaren. Of u bent een advocaat die van een cliënt 10.000 euro extra krijgt overgemaakt om even wat extra tijd aan ‘de zaak’ te besteden. Hierbij gaan misschien niet meteen alarmbellen af, maar dit doet u wel twijfelen. Met de Vertrouwensadvocaat kunt u hierover sparren.

Worden mijn gegevens geregistreerd?
Nee. Het uitgangspunt is dat de beller op vertrouwelijke basis een kwestie met de Vertrouwensadvocaat kan delen. Vertrouwelijkheid is essentieel voor het functioneren van de Vertrouwensadvocaat. Vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld met derden, tenzij de beller hier om verzoekt.

Wat is het verschil tussen de Vertrouwensadvocaat, de NOvA-noodtelefoon en het Team LawCare?
De Vertrouwensadvocaat kunt u bellen als u dreigt uw onafhankelijkheid te verliezen, bijvoorbeeld als u te maken krijgt met ondermijnende criminaliteit of als u daarvoor vreest. De Vertrouwensadvocaat is een ervaren vakgenoot die aan de hand van expertise, opleiding en ervaringen kan meedenken over mogelijke vervolgstappen, u kan doorverwijzen naar andere tweedelijns voorzieningen en u praktische tips kan geven. Bovenal biedt de Vertrouwensadvocaat een luisterend oor.

Bij de NOvA-noodtelefoon kunt u melding doen van bedreiging. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Dit noodnummer wordt bemenst door getrainde medewerkers van een gespecialiseerd bureau. Zij kunnen de advocaat direct van advies voorzien en eventueel – afhankelijk van de aard van de melding – doorverwijzen naar de juiste instantie(s).

Advocaten die te maken hebben maken met stress – privé of op het werk – kunnen hierover sparren met een (oud-)advocaat van Team LawCare.