Kantoorverantwoordelijke

Voor de administratieve afhandeling van een aantal zaken bij het advocatenkantoor en als contactpersoon voor de NOvA heeft ieder advocatenkantoor een kantoorverantwoordelijke.

De kantoorverantwoordelijke:

  • is een advocaat van het betreffende kantoor;
  • doet alle kantooropgaven, zoals de Opgave Nieuw Kantoor (ONK);
  • ontvangt het verzoek van de lokale deken om de financiële kengetallen namens het kantoor aan te leveren, in het kader van het financiële toezicht.

De kantoorverantwoordelijke kan op MijnOrde

  • naam-, adres- en contactgegevens van het kantoor aanpassen;
  • extra geheimhoudernummers registreren namens alle bij het kantoor aangesloten advocaten;
  • een overzicht downloaden van alle hoofdrechtsgebieden waarop de advocaten van het kantoor zich hebben ingeschreven. Dit overzicht kan gebruikt worden als input voor het model voor kantoorpublicatie.

Registreren en aanpassen kantoorverantwoordelijke
Voor ieder kantoor wijst de NOvA de kantoorverantwoordelijke aan. In de regel is dit degene die zich als eerste heeft gemeld bij BAR-beheer om een nieuw kantoor aan te melden.

De kantoorverantwoordelijke van uw kantoor kunt u terug vinden op MijnOrde (tabblad BAR registratie). Het wijzigen van de kantoorverantwoordelijk kan op het tabblad 'wijzigingen doorgeven'.

Wanneer de kantoorverantwoordelijke bij het kantoor vertrekt wordt, ingeval het kantoor niet tijdig heeft doorgegeven wie de nieuwe kantoorverantwoordelijke wordt, door de NOvA een andere advocaat aangewezen.

Indien de huidige kantoorverantwoordelijke een andere advocaat binnen het kantoor wil aanwijzen als kantoorverantwoordelijke, dan kan dat via een e-mail aan de afdeling BAR van de NOvA via bar@advocatenorde.nl, met daarbij de namen en e-mailadressen van de huidige en de nieuwe kantoorverantwoordelijke.

In het geval van een voordeurdelerskantoor, waar de advocaten voor eigen rekening en risico werken maar wel onder gezamenlijke naam naar buiten treden, zijn alle advocaten afzonderlijk als kantoorverantwoordelijke aangemerkt.