Publicaties

Besluiten van de algemene raad
Alle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Besluiten van het college van afgevaardigden
De besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl

Jaarverslag 2021 coverJaarverslag
De NOvA is een open, onafhankelijke en professionele beroepsorganisatie met een scherp oog voor wat er speelt in de maatschappij. Met als doel het in stand houden of creëren van belangrijke randvoorwaarden voor een kwalitatief goede praktijkuitoefening van advocaten. In het jaarverslag laat de NOvA zien hoe zij dat doet:

- Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 / Financieel jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA. 

WNT-verantwoording over 2017
WNT-verantwoording over 2018
WNT-verantwoording over 2019
- WNT-verantwoording over 2020