Publicaties

Besluiten van de algemene raad
Alle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Besluiten van het college van afgevaardigden
De besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl

NOvA_Jaarverslag 2023_600x400Jaarverslag
De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak. In het jaarverslag belicht de NOvA hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

- Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022 / Financieel jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 / Financieel jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 / Financieel jaarverslag 2020

Social media
Volg de NOvA op verschillende social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

X
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube

Het Ordebericht
Het Ordebericht is de digitale nieuwsbrief van de NOvA en verschijnt gemiddeld 1 keer per 2 weken. Iedere advocaat ontvangt het Ordebericht automatsich via het zakelijke mailadres.
Aanmelden voor het Ordebericht (voor geïnteresseerden die geen advocaat zijn)

Abonneren op nieuws van de NOvA
Naast het Ordebericht kunt u zich abonneren op losse nieuwsberichten die op de website van de NOvA verschijnen. U kunt aangeven over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden: van veiligheid, rechtsbijstand tot regelgeving. Zodra op onze website hierover een nieuwsbericht verschijnt, ontvangt u dat bericht automatisch in uw mailbox. Zo bent u altijd direct op de hoogte van het NOvA-nieuws van uw keuze.
Aanmelden voor nieuwsabonnement

Signaleringsnieuwsbrief gefinancierde rechtsbijstand
Sinds medio 2021 stuurt de NOvA naar advocaten die op toevoegingsbasis werken de Signaleringsnieuwsbrief gefinancierde rechtsbijstand, met uitingen van de NOvA uit externe bronnen (politiek/media) over ontwikkelingen die relevant zijn voor de sociale advocatuur.

NOvUM
De NOvA organiseert onder de naam NOvUM digitale gesprekken en interviews over de actualiteit en de praktijkvoering van advocaten. Gasten uit en rondom de advocatuur geven hun visie op het vak en hun ontwikkeling. Daarbij komen diverse meningen komen aan bod, het NOvA-standpunt kan hier deel van uitmaken maar dat hoeft niet. Elke NOvUM-uitzending wordt gepubliceerd op het YouTube-kanaal en op de website van de NOvA.

Het Advocatenblad Knipsel
Het Advocatenblad wordt verspreid onder alle advocaten en verschijnt tien keer per jaar. De inhoud van het Advocatenblad wordt samengesteld door een redactie die volledig onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten opereert, met uitzondering van het katern van de NOvA. 

Advocaten kunnen in Mijn Orde hun keuze doorgeven of zij het magazine op papier of digitaal willen ontvangen. Kantoorverantwoordelijken kunnen dit tegelijk voor alle advocaten van een kantoor aangeven.  

In elke aflevering van de maandelijkse podcast Passend en geboden van het Advocatenblad komt kort een aantal recente tuchtzaken aan bod, belanden twee zaken onder het vergrootglas en wordt een tuchtrechtklassieker afgestoft.

NOvA Tuchtrecht Updates
NOvA Tuchtrecht Updates bevat alle relevante disciplinaire uitspraken van het Hof en de Raden van Discipline. De databank wordt dagelijks geactualiseerd, waarvan een selectie wordt opgenomen in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.
Aanmelden voor de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates

DilemmApp
Met de DilemmApp wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn over ethiek en integriteit vergroten. Elke 2 weken verschijnt een nieuw dilemma in app.

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA. 

WNT-verantwoording over 2022
WNT-verantwoording over 2021
WNT-verantwoording over 2020
WNT-verantwoording over 2019
WNT-verantwoording over 2018
WNT-verantwoording over 2017