Publicaties

Besluiten van de algemene raad
Alle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Besluiten van het college van afgevaardigdenJaarverslag 2021 cover
De besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl

Jaarverslag
De NOvA is een open, onafhankelijke en professionele beroepsorganisatie met een scherp oog voor wat er speelt in de maatschappij. Met als doel het in stand houden of creëren van belangrijke randvoorwaarden voor een kwalitatief goede praktijkuitoefening van advocaten. In het jaarverslag laat de NOvA zien hoe zij dat doet:

Jaarverslag 2021 / Financieel jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 / Financieel jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Het Advocatenblad Knipsel
Het Advocatenblad wordt verspreid onder alle advocaten en verschijnt tien keer per jaar. De inhoud van het Advocatenblad wordt samengesteld door een redactie die volledig onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten opereert. 

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA. 

WNT-verantwoording over 2021
WNT-verantwoording over 2020
WNT-verantwoording over 2019
WNT-verantwoording over 2018
WNT-verantwoording over 2017