Publicaties

Besluiten van de algemene raad
Alle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Besluiten van het college van afgevaardigdenCover jaarverslag22
De besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl

Jaarverslag
De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak. In het jaarverslag belicht de NOvA hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

- Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 / Financieel jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 / Financieel jaarverslag 2020

Het Advocatenblad Knipsel
Het Advocatenblad wordt verspreid onder alle advocaten en verschijnt tien keer per jaar. De inhoud van het Advocatenblad wordt samengesteld door een redactie die volledig onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten opereert, met uitzondering van het katern van de NOvA. 
Advocaten kunnen in Mijn Orde hun keuze doorgeven of zij het magazine op papier of digitaal willen ontvangen. Kantoorverantwoordelijken kunnen dit tegelijk voor alle advocaten van een kantoor aangeven.  

NOvA Tuchtrecht Updates
NOvA Tuchtrecht Updates bevat alle relevante disciplinaire uitspraken van het Hof en de Raden van Discipline. De databank wordt dagelijks geactualiseerd, waarvan een selectie wordt opgenomen in de tweewekelijkse e-nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA. 

WNT-verantwoording over 2021
WNT-verantwoording over 2020
WNT-verantwoording over 2019
WNT-verantwoording over 2018
WNT-verantwoording over 2017