Stoppen met de praktijk

Als u de advocatuur (tijdelijk) wilt verlaten kunt u uw uitschrijvingsverzoek indienen via Mijn Orde. U kunt uw uitschrijvingsverzoek alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan. Let op: Vermeld daarbij direct of u wel of niet toestemming geeft voor publicatie van uw uitschrijving in het Advocatenblad.

Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA gehouden tot een financiële bijdrage (zie art. 2.26 van de Voda).

Advocatenpas
Als u zich laat uitschrijven via Mijn Orde dan wordt de advocatenpas meteen of per opgegeven datum geblokkeerd en vervallen de machtigingen die u aan anderen hebt gegeven. Na blokkering van de pas heeft u geen toegang meer tot de websites waar u met de pas inlogt (NB. dit geldt dus ook voor het digitale loket van de Rechtspraak; zorg dat u lopende zaken eerst overdraagt!). Nadat u zich heeft laten uitschrijven knipt u uw advocatenpas door en gooi hem weg. Daarmee wordt mogelijk misbruik van uw pas voorkomen.

Wilt u zich uitschrijven maar is uw advocatenpas verlopen of bent u niet meer in het bezit van uw advocatenpas/reader? Stuur uw verzoek tot uitschrijving mét vermelding van uw geboortedatum en BAR-nummer en uw handtekening per post t.a.v. afdeling BAR of ingescand per e-mail naar: bar@advocatenorde.nl. U kunt uw wijziging(en) alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Veelgestelde vragen
Vergeet niet om een aantal zaken te regelen als u stopt als advocaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de stichting derdengelden? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op het met bureau van de orde in uw arrondissement voor meer informatie.

Informeer uw cliënten
Het is aan te raden uw cliënten op tijd te informeren. Op die manier kunnen openstaande punten worden afgerond of kan een cliënt tijdig op zoek naar een nieuwe advocaat. Deze nieuwe advocaat kan u dan eventueel nog benaderen indien hij vragen heeft.
Wellicht heeft het kantoor een procedure waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het inlichten van cliënten. Indien u zelfstandige bent bepaalt u zelf het moment waarop u uw cliënten inlicht.