Stoppen met de praktijk

Als u de advocatuur (tijdelijk) wilt verlaten kunt u uw schrappingsverzoek indienen via Mijn Orde. U kunt uw schrappingsverzoek alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Wilt u zich uitschrijven maar is uw advocatenpas verlopen of bent u niet meer in het bezit van uw advocatenpas/reader? Stuur uw verzoek tot uitschrijving mét vermelding van uw geboortedatum en BAR-nummer en uw handtekening per post t.a.v. afdeling BAR of ingescand per e-mail naar: bar@advocatenorde.nl. U kunt uw wijziging(en) alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Veelgestelde vragen
Vergeet niet om een aantal zaken te regelen als u stopt als advocaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de stichting derdengelden? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op het met bureau van de orde in uw arrondissement voor meer informatie.

Informeer uw cliënten
Het is aan te raden uw cliënten op tijd te informeren. Op die manier kunnen openstaande punten worden afgerond of kan een cliënt tijdig op zoek naar een nieuwe advocaat. Deze nieuwe advocaat kan u dan eventueel nog benaderen indien hij vragen heeft.
Wellicht heeft het kantoor een procedure waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het inlichten van cliënten. Indien u zelfstandige bent bepaalt u zelf het moment waarop u uw cliënten inlicht.