Vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze betekent dat iemand die verzekerd is voor rechtsbijstand zelf kan kiezen door wie hij zijn belangen wil laten behartigen in geval van een juridisch geschil. Dat kan een advocaat of juridisch medewerker in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar zijn, maar ook een externe advocaat. In beide gevallen dient de verzekeraar in principe de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. 

Voor de NOvA staat de toegang tot het recht voorop. Het kan in het belang van de rechtzoekende zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium geadviseerd te worden door een gespecialiseerde advocaat en niet pas als de rechterlijke procedure een feit is. Een goede en tijdige advisering kan uiteindelijk ook tot besparing van kosten leiden. 

Naar aanleiding van overleggen tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Verbond van Verzekeraars en de NOvA start in 2023 een WODC-onderzoek naar het waarborgen van de toegang tot rechtsbijstand. 

Lees ook:
Vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering (6 juli 2023)
Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering (7 oktober 2021)