Samenwerking en praktijkstructuren

Eén van de kernwaarden van de advocaat is onafhankelijkheid. De advocaat behoort onafhankelijk te zijn ten opzichte van eenieder: zijn cliënt, de overheid, de rechter en anderen (zoals zijn werkgever in het geval van een advocaat in loondienst). Ook staat hij onafhankelijk tegenover de zaak die hij behandelt. Om te voorkomen dat inbreuken worden gemaakt op de onafhankelijkheid van de advocaat stelt de Nederlandse orde van advocaten regels en biedt enkele hulpmiddelen aan.

De wijze waarop advocaten de praktijk mogen voeren is voorgeschreven in artikelen 5.2 en volgende van de Verordening op de advocatuur.