CCBE - IBA

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
CCBE

De CCBE vertegenwoordigt de balies van 46 Europese landen en behartigt de belangen van meer dan een miljoen advocaten. De CCBE wordt gezien als de belangrijkste gesprekspartner namens de advocatuur voor de Brusselse EU-instellingen. De CCBE zet zich op Europees niveau in voor een goede rechtsbedeling ten behoeve van rechtzoekenden en een onafhankelijke advocatuur in de rechtsstaat. De regulering van het beroep, de verdediging van de rechtsstaat, mensenrechten en democratische waarden zijn de belangrijkste missies van de CCBE.  

De NOvA richt zich met name op de dossiers die voor de Nederlandse advocatuur van belang zijn. De Nederlandse delegatie bij de CCBE, met AR-lid Susan Kaak als delegatieleider, vertegenwoordigt de NOvA bij diverse commissies, werkgroepen, de standing committee en de plenary session (algemene vergadering) van de CCBE.

Meer informatie:

Over de CCBE:

  International Bar Association (IBA)

IBA logo

De IBA is de wereldwijde organisatie voor internationale beoefenaars van juridische beroepen en orden van advocaten. Bij de IBA zijn meer dan 190 balies en 80.000 individuele advocaten uit 170 landen aangesloten.

De NOvA neemt deel aan de bar leaders’ conferences, annual meetings, de bar issues commission en council meetings van de IBA.

Meer informatie:
- IBA e-News
- IBA digital content


Look after the Rule of Law, and it will look after you
Eight short videos that illustrate how our everyday lives are affected when the different elements that make up the rule of law are flouted.
IBA RoL videos