algemeen deken

De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken heeft daarnaast de bevoegdheid zelfstandig beroep in te stellen na een uitspraak van de raad van discipline. Dit gebeurt alleen als dit in het belang van de rechtsontwikkeling wenselijk is.

Algemeen deken
Frans Knüppe is op dit moment de algemeen deken.
Op voordracht van de algemene raad heeft het college van afgevaardigden Frans Knüppe op 26 maart 2020 verkozen tot nieuwe algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten.