Registratie van uw rechtsgebieden

Op Mijn Orde registreert u minimaal één tot maximaal vier hoofdrechtsgebieden. Dit geldt voor alle advocaten, behalve stagiairs. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt in sub-rechtsgebieden die u kunt aanvinken als u daarvoor specifieke kennis heeft. Dat kan alleen als ook het hoofdrechtsgebied is aangevinkt. De verplichting om opleidingspunten te halen, geldt alleen voor de hoofdrechtsgebieden en niet voor de aangevinkte sub-rechtsgebieden (afdeling 6.9 van de Verordening op de advocatuur).

Per rechtsgebied 10 PO-punten
In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is bepaald dat de advocaat jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten moet halen. Het behalen van de opleidingspunten is een middel voor het onderhouden van de vakbekwaamheid. Per geregistreerd hoofdrechtsgebied is het verplicht om ieder jaar minimaal 10 opleidingspunten te halen. Staat u met twee rechtsgebieden geregistreerd en heeft u daarvoor twee keer 10 opleidingspunten behaald dan voldoet u daarmee aan de minimale 20 opleidingspunten per jaar. Meer opleidingspunten in een jaar halen mag natuurlijk altijd.

Registratie uiterlijk 1 maart van het opvolgende jaar
U kunt direct na het behalen van uw opleidingspunten uw rechtsgebied registreren. Voorwaarde voor registratie is dat u opleidingspunten per rechtsgebied heeft behaald en ieder jaar haalt zolang de registratie voortduurt. Registreren moet uiterlijk vòòr 1 maart van het opvolgende jaar (paragraaf 5.7 van de Regeling op de advocatuur). 

Modellen voor uw website
Als u uw rechtsgebieden heeft geregistreerd op Mijn Orde vergeet dan niet om dit ook op uw eigen website te vermelden. Maak hiervoor gebruik van het model voor bekendmaking (bijlage 8 van de Roda). Er zijn modellen beschikbaar voor het publiceren van de registratie van de rechtsgebieden. Naast het model voor de individuele advocaat is er een model voor een kantoorpublicatie, waarin alle advocaten van dat kantoor staan vermeld. Daarnaast is er een model voor de advocaat in dienstbetrekking. De modellen zijn ook in het Engels beschikbaar. Zie voor de verplichting van openbaar maken artikel 35a van de Regeling op de advocatuur.

Waarom registreren?
Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Zoek een advocaat
Het rechtsgebiedenregister vormt de bron voor de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’. In deze zoekmachine kan iedereen eenvoudig een advocaat vinden op rechtsgebied, woonplaats of op naam. Rechtzoekenden kunnen ook een advocaat vinden die lid is van een specialisatievereniging of die gefinancierde rechtsbijstand verleent. Deze gegevens moet elke advocaat wel apart registreren op MijnOrde. Je kan ook zoeken op woonplaats of op naam van een advocaat. Deze gegevens worden vanuit BAR automatisch ingelezen. Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd in het register, zijn alleen vindbaar op naam.

Nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. U kunt ook contact opnemen met het informatiepunt van de NOvA.