Tijdlijn toezicht en Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta)

10-04-2024 Conceptverslag commissiedebat Juridische beroepen
13-07-2023 Infographic visie AR – toekomstig toezichtmodel
05-07-2023 Reactie dagelijks bestuur dekenberaad uitgangspunten OTA
29-06-2023 Brief Minister Weerwind betreft 'Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur'
29-06-2023 Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen van de minister voor Rechtsbijstand
29-06-2023 Nieuwsbericht Advocatuur onder toezicht van onafhankelijke landelijke toezichthouder en Kamerbrief J&V
14-04-2023 Brief van het dekenberaad aan de minister voor Rechtsbescherming 
04-04-2023 Brief van het college van toezicht advocatuur aan de minister voor Rechtsbescherming
14-03-2023 Algemene raad: goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat
10-03-2023 Brief 'visie NOvA op Wpta' van algemene raad aan de minister voor Rechtsbescherming
27-02-2023 Advies inbedding toezicht op de advocatuur  (Stibbe, Tom Barkhuysen)
02-12-2022 Toezicht op de advocatuur
27-09-2022 'Toezicht in ontwikkeling' door algemeen deken Robert Crince le Roy
27-09-2022 Advocatuur krijgt landelijk toezichthouder
26-09-2022 Brief Minister Weerwind betreft ‘Versterking toezicht advocatuur’
20-09-2022 Beslisnota Kamerbrief Versterking toezicht advocatuur
31-03-2022 Antwoord van de minister voor Rechtsbescherming op Kamervragen over het onderzoek naar fraude bij de landsadvocaat
22-11-2021 De minister voor Rechtsbescherming informeert de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie
04-11-2021 Verslag van het overleg tussen de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de beleidsreactie op het eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur
01-11-2021 Reactie van de NOvA op de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur
29-10-2021 De minister voor Rechtsbescherming informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Kamerbrief en beslisnota)
28-09-2021 Het college van toezicht publiceert de tweede voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur
10-05-2021 Het college van toezicht publiceert de eerste voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur
27-01-2021 De minister voor Rechtsbescherming beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de beleidsreactie op het eindrapport over de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur
20-01-2021 De algemene raad en het dekenberaad vragen om snelle implementatie van de aanbevelingen inzake de Wet positie en toezicht advocatuur
15-01-2021 Visie van de algemene raad en het dekenberaad op de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur
21-09-2020 Reactie van de NOvA op het eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur
21-09-2020 Beleidsreactie van de minister voor Rechtsbescherming op het eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur
05-08-2020 Eindrapportage evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Pro Facto in opdracht van het WODC)
23-07-2019

NOvA stuurt position paper over de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Download position paper.

01-10-2014 Wpta: Wet tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
09-04-2014 Vijfde Nota van wijziging: Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
27-01-2014 Vierde Nota van wijziging: Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
06-06-2013 Derde Nota van wijziging: Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
12-09-2012 Tweede nota van wijziging: Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
17-02-2011 Nota van wijziging: Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
12-05-2010 Wetsvoorstel: Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
05-03-2010 Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten bij het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders