Aanmelden, annuleren, kosten

Aanmelding
Advocaat-stagiairs ontvangen informatie voor aanmelding bij de Beroepsopleiding Advocaten van de lokale orde van advocaten. Aanmelding voor de beroepsopleiding loopt via de lokale orden van advocaten. Voor de daadwerkelijke start van de beroepsopleiding moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd.

  • Start BA in maart: aanmelden kan tot uiterlijk 31 december
  • Start BA in september: aanmelden kan tot en met 30 juni

Als de NOvA de aanmelding heeft geregistreerd, zendt de NOvA die door naar de uitvoeringsorganisatie (UO). De advocaat-stagiair ontvangt van de UO de factuur, de overige informatie en nadere instructies voor het volgen van het onderwijs.

Kosten 
De kosten voor de Beroepsopleiding Advocaten voor het cohort september 2024 zijn € 13.489,- excl. btw. De facturering verloopt via de UO. De advocaat-stagiair krijgt twee facturen: kort na de start van het eerste jaar en kort na de start van het tweede jaar van de BA.

Annulering van de BA
De advocaat-stagiair dient annulering of beëindiging van de opleiding persoonlijk en schriftelijk in te dienen door middel van het het beeindigingsformulier.