Weerbaarheid en veiligheid

Veiligheid politielint

Niet iedere cliënt of tegenpartij neemt een tegenvallend resultaat even kalm op. Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties. Zij moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTVl) werkt de Nederlandse orde van advocaten aan het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur. Hiervoor is ook de Taskforce Bescherming tegen ondermijning opgericht. De NOvA heeft verschillende initiatieven genomen om advocaten weerbaarder en bewust te maken van de mogelijke risico’s. Deze worden in 2024 via een campagne van de NOvA onder de aandacht gebracht.

Meer over de Taskforce Bescherming tegen ondermijning

Initiatieven

 • NOvA-noodtelefoon
  Advocaten die zich bedreigd voelen, kunnen bellen naar de noodtelefoon.
 • NOvA Vertrouwensadvocaat
  Advocaten die vrezen hun onafhankelijkheid te verliezen, kunnen bellen met de Vertrouwensadvocaat.
 • Campagne weerbaarheid
  Alle initiatieven van de NOvA worden in 2024 via een campagne onder de aandacht gebracht.
 • Veiligheidsscan voor advocaten
  Advocaten kunnen kosteloos hun kantoor of woonhuis laten controleren op kwetsbare punten. 
 • Weerbaarheidstraining voor advocaten
  Kosteloze NOvA-weerbaarheidstraining voor advocaten en leer emoties herkennen en grenzen stellen.
 • Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten
  Weerbaarheidstraining voor strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting. 
 • Team LawCare
  Advocaten die te maken hebben maken met stress – privé of op het werk – kunnen hierover sparren met een (oud-)advocaat van Team LawCare.
 • Stappenplan wat te doen bij bedreiging
  Wat moet ik doen als ik word bedreigd?
 • Digitale Veiligheid
  Een aantal tips voor vertrouwelijke internetcommunicatie.
 • Onderzoek naar druk en dreiging
  Onderzoek naar vormen van agressie bij advocaten.
 • Afschermen huisadres in Handelsregister
  Advocaten kunnen bij concrete bedreiging hun bezoekadres in het Handelsregister laten afschermen.
 • Afschermen persoonsgegevens in Kadaster-registers
  Advocaten die onroerend goed op hun naam hebben staan in registers van het Kadaster en te maken hebben met een concrete of verwachte (be)dreiging, kunnen hun persoonsgegevens laten afschermen.
 • Meldpunt rechtbanken
  Advocaten kunnen melding doen van een onveiligheidsgevoel bij het betreffende gerechtsgebouw.
 • Telefoonabonnement op zakelijk of privéadres
  Privéadressen van advocaten kunnen in strafdossiers terechtkomen.