Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het is van belang dat advocaten zich bewust zijn van de gevolgen van deze Europese privacywetgeving.

Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de AVG dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft gevolgen voor advocaten en kantoren die gegevens verwerken.

Weet u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een datalek? Hoe registreert u nieuwe cliënten en verwerkt u deze gegevens in uw cliëntenbestand? Geeft u bij uw cliënten aan hoe u met hun gegevens omgaat op het gebied van privacy en gegevensbescherming? Werkt u samen met derde partijen waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld? En wat kunt u doen als de Autoriteit Persoonsgegevens op de stoep staat? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u onder meer in de handige regelhulp en de checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een handleiding opgesteld. Deze documenten zijn ook geschikt voor gebruik door advocaten(kantoren).

Praktische informatie

Gericht op de advocatuur biedt de NOvA handige conceptdocumenten* (met toelichting) die u naar eigen inzicht kunt gebruiken:

* Noch aan deze documenten, die met zorg en aandacht zijn opgesteld, noch aan het gebruik ervan kunnen jegens de NOvA rechten worden ontleend.

Vertrouwelijke internetcommunicatie

Advocaten werken met vertrouwelijke gegevens. Gegevens die voor derden interessant zijn om op illegale wijze te bemachtigen, wijzigen, verwijderen en/of te verkopen. Als vertrouwelijke informatie van advocaten wordt gestolen kunnen de gevolgen groot zijn. Om te komen tot vertrouwelijke internetcommunicatie en datalekken zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de NOvA heeft met hulp van Fox iT een handige flyer met tips voor advocaten samengesteld.

Innovatieplatform AVG

De NOvA organiseerde op 25 april 2018 een innovatieplatform over de Algemene verordening gegevensbescherming. Ruim 600 advocaten werden bijgepraat door onder anderen IT-journalist Brenno de Winter, hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne en Thijs Drouen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk de integrale uitzending: