Samenwerking binnen de balie

De NOvA blijft inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen de sociale advocatuur en kantoren zonder toevoegingspraktijk. Deze samenwerking vindt in toenemende mate plaats. Een verplichte bijdrage vanuit ‘commerciële’ kantoren aan de sociale advocatuur wijst de NOvA af. De financiering van een adequaat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is een overheidstaak.

De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van kantoren zonder toevoegingspraktijk bij de sociale advocatuur. De NOvA stimuleert deze betrokkenheid, omdat dit onder meer leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur, meer onderlinge solidariteit en wederkerigheid tussen de sociale advocatuur en commerciële kantoren. Sinds 2021 brengt de NOvA op regionaal en nationaal niveau kantoren met elkaar in contact en ondersteunt hen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten waar ideeën vanuit de advocaten worden gepresenteerd en geïnteresseerde kantoren aan elkaar worden gekoppeld.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door Sanne van Oers, lid van de algemene raad. De afgelopen periode hebben zij met allerlei betrokkenen ideeën besproken voor samenwerking tussen sociaal advocaten en andere kantoren. Daaruit zijn vijf concrete voorstellen voortgekomen:

1)    Uitbreiden van detachering van advocaat-stagiaires van grote kantoren bij sociale kantoren;  

2)    Ontwikkelen van een online platform;  

3)    Kopen van licenties met korting;

4)    Ontwikkelen van een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur;

5)    Expertise inzetten bij (bijvoorbeeld) de Toeslagenaffaire en afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Meer weten? Suggesties en vragen kunt u sturen naar samenwerking@advocatenorde.nl

Voordelen van samenwerking
De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij de sociale advocatuur. Zij voelen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht nu het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben. Daarnaast zien zij ook de voordelen van samenwerking voor hun eigen praktijkvoering. Daarmee biedt samenwerking voordeel voor alle partijen. Reden voor de NOvA om deze vormen van samenwerking te stimuleren en landelijk uit te bouwen.

Geen verplichtingen
De NOvA wijst het idee af om kantoren zonder toevoegingspraktijk verplicht te laten meebetalen aan de financiering van het stelsel van rechtsbijstand. Het waarborgen en financieren van een goede toegang tot het recht voor minvermogenden is een grondwettelijke overheidstaak. Deze kosten kan de overheid niet afwentelen op een beroepsgroep. De NOvA vindt het onwenselijk om kantoren zonder toevoegingspraktijk te verplichten om zaken op toevoegingsbasis te doen. Het verlenen van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden is een specialisme van sociaal advocaten.

Model detacheringsovereenkomst advocaat-stagiairs
De NOvA heeft een model detacheringsovereenkomst ontwikkeld voor advocaat-stagiairs van grote kantoren die ervaring willen opdoen bij kantoren van sociaal advocaten. Het model kan worden aangepast aan de situatie en de actualiteit. Om een advocaat-stagiair bij een sociaal kantoor te detacheren is toestemming nodig van de lokale orde. De lokale orde meldt de detachering van de advocaat-stagiair vervolgens bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het detacheren van advocaat-stagiairs bij sociale kantoren was een van de aandachtspunten binnen het NOvA-project ‘Samenwerking binnen de balie’. Het wordt al door een aantal kantoren toegepast.