Mijn Orde

INLOGGEN OP MIJN ORDE


Aanpassen van uw gegevens
In Mijn Orde beheert u gegevens die over u als advocaat op het tableau geregistreerd staan. Verandert er iets aan uw contactgegevens of gaat u binnenkort bij een ander kantoor aan de slag? Log dan met de advocatenpas in bij Mijn Orde en pas snel en eenvoudig zelf uw gegevens aan. Het doorgeven van deze wijzigingen is verplicht. U kunt uw wijziging(en) per direct of op een datum in de toekomst in laten gaan.

Op Mijn Orde kunt u ook de volgende gegevens wijzigingen en/of registreren:
- rechtsgebieden (minimaal één en maximaal vier)
- lidmaatschap specialisatievereniging (indien van toepassing)
- inschrijving bij de Raad van Rechtsbijstand voor gefinancierde rechtsbijstand (indien van toepassing)

Bovenstaande gegevens worden getoond in de zoekmachine Zoek een advocaat. Indien u uw rechtsgebieden nog niet heeft ingevuld, bent u in de zoekmachine alleen vindbaar op naam

Alleen de kantoorverantwoordelijke kan de naam-, adres- en contactgegevens van het kantoor aan te passen bij Mijn Orde.

Is uw advocatenpas verlopen of mocht u niet meer in het bezit zijn van uw advocatenpas/reader en u wilt zich uitschrijven? Stuur uw verzoek tot uitschrijving mét vermelding van uw geboortedatum en BAR-nummer en uw handtekening per post t.a.v. afdeling BAR of ingescand per e-mail naar: bar@advocatenorde.nl. U kunt uw wijziging(en) alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Zichtbaarheid van uw gegevens
Alle over u als advocaat op het tableau geregistreerde gegevens zijn zichtbaar voor u, de raad van de orde, de algemene raad, het college van toezicht en de raden en het hof van discipline. 

Voor het publiek is slechts een beperkt deel van de geregistreerde gegevens beschikbaar. Belangstellenden kunnen deze informatie vinden met behulp van de zoekmachine Zoek een advocaat. Het duurt 24 uur voordat door u aangebrachte wijzigingen zichtbaar zijn in deze zoekmachine.

Beheer Advocaten Registratie (BAR)
De afdeling Beheer Advocaten Registratie (BAR) van de NOvA houdt alle gegevens bij van advocaten die op het tableau staan. BAR verwerkt deze gegevens voor de algemeen secretaris, de 11 raden van de orde, de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, de uitvoeringsorganisatie van de beroepsopleiding advocaten en de rechtzoekende.