Netwerk

Naast de Nederlandse orde van advocaten zijn ook andere instellingen en organisaties actief binnen de advocatuur. Deze organisaties opereren onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten. Voor een goed beeld wordt hier een overzicht gegeven van het ‘netwerk’.

Raden en hof van discipline
Er zijn vier raden van discipline. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van de raden van discipline. Tegen een beslissing van de raad van discipline is hoger beroep mogelijk bij het hof van discipline.