Netwerk

Naast de Nederlandse orde van advocaten zijn ook andere instellingen en organisaties actief binnen de advocatuur. Deze organisaties opereren onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten. Voor een goed beeld wordt hier een overzicht gegeven van het ‘netwerk’.