Regelgeving Wwft

Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU):

Huidige regelgeving

Nederlandse wetsvoorstellen

Wat vindt de NOvA van dit wetsvoorstel?

Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie
De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken, waaronder:

  • De oprichting van een EU-toezichthouder (AMLA) voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
  • Een gemeenschappelijk EU-wetboek voor de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding. Dit bestaat uit een verordening en een nieuwe richtlijn.
  • Zie de tijdlijn voor de actuele stand van zaken van deze wetgevingsvoorstellen.