Financiële bijdrage

Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet gehouden tot een financiële bijdrage (zie art. 2.26 van de Voda). Hiermee voert de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de wettelijk opgedragen taken uit en komen wij op voor de belangen van de advocatuur.

Financiële bijdrage na beëdiging
Advocaten die gedurende het jaar worden beëdigd, zijn een evenredig deel van de financiële bijdrage verschuldigd. Nieuwe advocaten dragen vanaf het moment van inschrijving op het tableau in redelijkheid bij aan de kosten die de NOvA als beroepsorganisatie maakt voor de advocatuur als geheel. Advocaten die in het eerste kwartaal op het tableau worden ingeschreven zijn de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd. Voor advocaten die in het tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 75%, 50% en 25%. Advocaat-stagiairs vallen automatisch in de lage categorie-indeling (categorie 2).

Categorie-indeling
De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het bruto-inkomen. Advocaten die in lage categorie 2 (tot € 40.000) vallen, betalen minder dan advocaten in categorie 1. De lage categorie is automatisch van toepassing op advocaten die in totaal minder dan drie jaar op het tableau staan ingeschreven.

Bruto-inkomen onder de € 40.000? Meld dat tijdig voor een lage financiële bijdrage
Advocaten met een bruto-inkomen lager dan € 40.000 kunnen worden ingedeeld in categorie 2, maar moeten dit wel doorgeven via de tab 'wijzigingen doorgeven' op Mijn Orde tussen 1 november en 31 december. Via fb-nova@advocatenorde.nl moeten de noodzakelijke bewijsstukken worden opgestuurd zodat de advocaat de juiste factuur (categorie 2) ontvangt. Gebeurt dit niet, dan ontvangt de advocaat een factuur voor de hoge financiële bijdrage (categorie 1) en dient daarna de bezwaarprocedure van artikel 4 van de Regeling op de advocatuur (Roda) te doorlopen.

Digitale factuur
De NOvA verstuurt de digitale factuur voor de financiële bijdrage in de maand januari naar het zakelijke e-mailadres dat in BAR geregistreerd staat. Hebben wij geen zakelijk e-mailadres dan zenden we de factuur naar het algemene e-mailadres van het kantoor.

Incasso
Indien de financiële bijdrage niet binnen de betaaltermijn van 6 weken is voldaan, ontvangt de advocaat per email een herinnering. Indien ook dit niet leidt tot een betaling, volgt er per email een aanmaning.

Indien de vordering ook na de aanmaning nog onbetaald is gebleven zal de vordering zonder verdere aankondiging worden overgedragen aan de deurwaarder. De vordering wordt dan direct verhoogd met wettelijke rente en incassokosten. De deurwaarder zal zo nodig overgaan tot dagvaarding en uiteindelijk beslaglegging waarbij ook een eventueel tegoed bij de Raad voor de Rechtsbijstand betrokken wordt.