Landelijk bureau

Het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur.

Afdelingen
Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Beleid & regelgeving, Juridische & bestuurlijke zaken, Financiën & organisatie en Communicatie. Bij het bureau, gevestigd in Den Haag, werken ongeveer zestig professionals.

De medewerkers van de Unit Financieel Toezicht Advocatuur en de Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur zijn arbeidsrechtelijk weliswaar in dienst van de Nederlandse orde van advocaten, maar ondersteunen de lokale dekens.

De medewerkers van het Advocatenblad zijn arbeidsrechtelijk weliswaar in dienst van de Nederlandse orde van advocaten, maar de redactie is zelf volledig verantwoordelijk voor de redactionele productie en samenstelling van de Advocatenblad-media.

Algemeen secretaris
Aan het hoofd van het bureau van de NOvA staat de algemeen secretaris, die als directeur verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De algemeen secretaris is publiekrechtelijk ook de secretaris van de algemene raad en het college van afgevaardigden.
De functie van secretaris van het college van toezicht en de raad van advies worden door andere personen ingevuld.

Organogram

algemeen secretaris
Unit Financieel Toezicht Advocatuur
Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur
Beleid & Regelgeving
Juridische & Bestuurlijke Zaken
Financiën & Organisatie
Communicatie
 
Advocatenblad