Geschillencommissie Advocatuur

Sluit u aan bij de GeschillencommissieDe Geschillencommissie Advocatuur Consumenten behandelt klachten van consumenten tegen advocaten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening of een declaratiegeschil. De Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk behandelt klachten van ondernemers tegen hun eigen advocaat en behandelt klachten van advocaten tegen hun cliënten. Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Zowel een cliënt als een advocaat kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, met in principe een maximaal schadebedrag van € 10.000. De Geschillencommissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en een advocaat schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie een oordeel te vragen bij een geschil (conform de eisen die volgen uit een uitspraak van de Hoge Raad). Dan geschiedt de geschilbeslechting volgens de procedure van bindend advies (consumenten) of arbitrage (zakelijk).

Zie voor meer informatie het jaarverslag van de Geschillencommissies Advocatuur Consumenten en Zakelijk.

Eigen keuze en directe aansluiting
Als laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter financiert de NOvA tot eind 2021 de Geschillencommissies Advocatuur voor zakelijke en consumentengeschillen. Per 1 januari 2022 komt hier verandering in. Na 31 december 2021 eindigt het overkoepelende registratiemodel via de NOvA. Dat betekent dat alle huidige aansluitingen van advocatenkantoren bij de Geschillencommissie Advocatuur vervallen. Advocaten(kantoren) die op 1 januari 2022 aangesloten willen zijn of blijven, kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden voor de Geschillencommissies Advocatuur Consumenten en/of Zakelijk.

De algemene raad vindt het niet de taak van de NOvA om arbitrage tussen advocaten en ondernemers, noch het incasseren van vorderingen door advocaten, te faciliteren en financieren. De NOvA beëindigt daarom per 1 januari 2022 haar inhoudelijke en financiële bijdrage aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Voor het afhandelen van zakelijke en incassogeschillen kunnen advocatenkantoren zelf actief kiezen voor individuele aansluiting bij deze commissie.

Gezien het belang van een laagdrempelige geschilbeslechting tussen advocaten en rechtzoekenden wil de NOvA het gebruik door advocaten van de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten stimuleren. Advocaten kunnen op deze manier hun cliënten een laagdrempelige en goedkope vorm van klachtafhandeling bieden als er een geschil ontstaat over de dienstverlening of declaratie. De NOvA roept advocaten(kantoren) dan ook op zich aan te sluiten bij deze commissie.

Aansluitkosten vanaf 2022
In plaats van de overkoepelende NOvA-financiering komt er per 1 januari 2022 een tarief per aansluiting per kantoor/advocaat:
• Aansluitkosten Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten: € 100,- exclusief btw per jaar per aansluiting.
• Aansluitkosten Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk: € 200,- exclusief btw per jaar per aansluiting.
• Voordeel: advocaten(kantoren) die zich voor 1 januari 2022 tegelijk aansluiten bij beide commissies profiteren van een eenmalige korting van € 100,- (exclusief btw).

Een aansluiting is mogelijk op kantoorniveau, waarbij alle advocaten collectief zijn aangesloten, of als individueel advocaat. Het pakt dus veelal voordeliger uit als voor een kantooraansluiting wordt gekozen.

Meer informatie
Kijk op de website van de Geschillencommissie en raadpleeg de antwoorden op de veelgestelde vragen. Voor vragen over wat de Geschillencommissie Advocatuur voor u kan betekenen en/of het registratieproces kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via registrant@degeschillencommissie.nl of 070 310 53 93 (ma. t/m do. 09:00 - 12:30 uur). Op de website van de NOvA vindt u de antwoorden op meer veelgestelde vragen. Voor overige vragen over de overgang van de overkoepelende aansluiting via de NOvA naar de rechtstreekse aansluiting per advocaat/kantoor kunt u contact opnemen met het Informatiepunt van de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of 070 335 35 54 (ma. t/m vrij. 9.00 tot 17.30 uur).

Kantoorklachtenregeling
Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur een kantoorklachtenregeling hebben. In deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht. Voor het opstellen van een kantoorklachtenregeling kunnen advocaten gebruikmaken van het model kantoorklachtenregeling.