Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur Consumenten behandelt klachten van consumenten tegen advocaten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening of een declaratiegeschil. De Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk behandelt klachten van ondernemers tegen hun eigen advocaat en behandelt klachten van advocaten tegen hun cliënten. Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Zowel een cliënt als een advocaat kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, met in principe een maximaal schadebedrag van € 10.000. De Geschillencommissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en een advocaat schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie een oordeel te vragen bij een geschil (conform de eisen die volgen uit een uitspraak van de Hoge Raad). Dan geschiedt de geschilbeslechting volgens de procedure van bindend advies (consumenten) of arbitrage (zakelijk).

Zie voor meer informatie het jaarverslag van de Geschillencommissies Advocatuur Consumenten en Zakelijk.

Eigen keuze en directe aansluiting
De NOvA financierde tot en met 2021 de Geschillencommissies Advocatuur voor zakelijke en consumentengeschillen. Per eind december 2021 eindigde het overkoepelende registratiemodel via de NOvA. Dat betekent dat alle tot dan bestaande aansluitingen van advocatenkantoren bij de Geschillencommissie Advocatuur per die datum zijn vervallen. 

De algemene raad vindt het niet de taak van de NOvA om arbitrage tussen advocaten en ondernemers, noch het incasseren van vorderingen door advocaten, te faciliteren en financieren. De NOvA heeft daarom per 1 januari 2022 haar inhoudelijke en financiële bijdrage aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk beëindigd. Voor het afhandelen van zakelijke en incassogeschillen kunnen advocaten(kantoren) zelf actief kiezen voor individuele aansluiting bij deze commissie.

Gezien het belang van een laagdrempelige geschilbeslechting tussen advocaten en rechtzoekenden wil de NOvA het gebruik door advocaten van de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten stimuleren. Advocaten kunnen op deze manier hun cliënten een laagdrempelige en goedkope vorm van klachtafhandeling bieden als er een geschil ontstaat over de dienstverlening of declaratie. De NOvA roept advocaten(kantoren) dan ook op zich aan te sluiten bij deze commissie.

Advocaten kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten en/of de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Een aansluiting is mogelijk op kantoorniveau, waarbij alle advocaten collectief zijn aangesloten, of als individueel advocaat. Het pakt dus veelal voordeliger uit als voor een kantooraansluiting wordt gekozen.

Meer informatie
Kijk op de website van de Geschillencommissie en raadpleeg de antwoorden op de veelgestelde vragen. Voor vragen over wat de Geschillencommissie Advocatuur voor u kan betekenen en/of het registratieproces kunt u contact opnemen met de afdeling 'Registratiebureau Geschillencommissie' via registrant@degeschillencommissie.nl of 070 310 53 71 (maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur).Op de website van de NOvA vindt u de antwoorden op meer veelgestelde vragen. Voor overige vragen over de overgang van de overkoepelende aansluiting via de NOvA naar de rechtstreekse aansluiting per advocaat/kantoor kunt u contact opnemen met het Informatiepunt van de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of 070 335 35 54 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur).

Kantoorklachtenregeling
Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur een kantoorklachtenregeling hebben. In deze regeling liggen de procedure en werkwijze vast die de advocaat of het kantoor volgt als een cliënt zich daartoe wendt met een klacht. Voor het opstellen van een kantoorklachtenregeling kunnen advocaten gebruikmaken van het model kantoorklachtenregeling.