Volledig anoniem

Wie belt tijdens een spreekuur, krijgt een van het team Lawcare te spreken. Het is aan de beller om te beslissen of hij of zij zich kenbaar maakt of anoniem wil blijven.

Alleen het lid van het team LawCare die dienst heeft kan het telefoonnummer van de beller zien wanneer de oproep binnenkomt. Wilt u volledig anoniem blijven, scherm dan het nummer af voorafgaand aan het gesprek.

Het lid van het team LawCare biedt tijdens het gesprek een luisterend oor en oordeelt niet. Desgevraagd kan hij of zij advies geven of doorverwijzen naar een hulpverlener.

Telefonisch bereikbaar
Het team LawCare is telefonisch bereikbaar op nummer 085 – 0640 182:
- op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur.
- op zaterdagen tussen 14:00 en 16:00 uur.

De gesprekken met de leden van het team LawCare zijn vertrouwelijk. Het team opereert onafhankelijk en volledig zelfstandig; de gesprekken worden nergens vastgelegd en niet gedeeld met derden, waaronder de NOvA.