Weerbaarheidstraining

In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording van mogelijke risico’s en hoe hiermee om te gaan van belang. Naast de veiligheidsscan biedt de NOvA aan advocaten daarom ook kosteloos een weerbaarheidstraining aan.

Aanmeldbutton training2Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door het onderkennen van mogelijke risico’s leren de deelnemers bewust om te gaan met potentieel risicovolle situaties in zowel de privé- als werkomgeving en hierin de juiste beslissingen te nemen. De nadruk ligt hierbij op de-escalatie, omgaan met stressvolle praktijksituaties en met eigen en andermans gedrag en emoties zoals agressiviteit of boosheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan intimidatie of bedreiging.

Naast het opdoen van theoretische kennis is het vooral een praktijktraining. Deze wordt gegeven door een op het gebied van weerbaarheid deskundige advocaat, ondersteund door een beveiligingsexpert die praktisch toepasbare veiligheidstips deelt. Daarnaast worden risicovolle situaties geoefend met een acteur, zodat de deelnemers hun eigen gedrag en handelen in praktijk kunnen toetsen. Advocaten worden ook in de gelegenheid gesteld om – in een vertrouwelijke setting – hun eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. De eendaagse training, met maximaal twaalf deelnemers per groep, duurt zeven uur.

Bekijk een impressie van de weerbaarheidstraining:

Nieuwsuur weerbaarheidstraining

 

 

 

 

 

Inschrijven weerbaarheidstraining
Nadat in 2021 de 250 beschikbare plaatsen waren volgeboekt, zijn in 2022 wederom 500 plaatsen voor de weerbaarheidstraining kosteloos beschikbaar. Advocaten kunnen zich inschrijven bij de Triarii Group. Bij uw inschrijving wordt gevraagd naar uw specialisatie, waar de samenstelling en inhoud van de training zoveel mogelijk op wordt afgestemd. De weerbaarheidstrainingen vinden plaats op een locatie in het midden van het land.

Inschrijven NOvA-weerbaarheidstraining voor advocaten

 
Regionale weerbaarheidstrainingen
In samenwerking met lokale orden organiseert de NOvA weerbaarheidstrainingen voor advocaten in de verschillende arrondissementen. De eerste vond plaats op 13 september 2022 in Noord-Nederland.

Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten
Naast de algemene weerbaarheidstraining is in 2022 een eerste speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten georganiseerd.