commissie cassatie

De commissie cassatie heeft tot taak om namens de algemene raad examens en proeven van bekwaamheid af te nemen voor advocaten die toegelaten willen worden tot de cassatiebalie in civiele zaken.

Samenstelling commissie cassatie

De commissie cassatie is op dit moment als volgt samengesteld:

  • De heer dr. mr. R.M. Hermans, voorzitter
  • De heer prof. mr. drs. M. Haentjens
  • Mevrouw mr. dr. C.A. Joustra
  • Mevrouw mr. D.A. Schreuder
  • De heer mr. F.E. Vermeulen