Tableau

Het bureau van de NOvA (team Beheer Advocaten Registratie; BAR) houdt de gegevens bij van advocaten op grond van artikel 8 van de Advocatenwet. Het betreft onder andere de (contact)gegevens van de advocaat zoals naam, geboortedatum, kantoornaam, vestigingsadres en telefoonnummers.

De NOvA verstrekt deze gegevens ter uitvoering van haar wettelijke taak aan onder andere de lokale orden van advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de rechtspraak, de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur, de Hoge Raad, de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten, de uitgever van het Advocatenblad en overige bevoegde instanties of organisaties. De rechten en verplichtingen zijn opgenomen in het privacy statement

Inschrijven
Een verzoek tot inschrijving als advocaat stuurt u naar de lokale orde in het arrondissement waar uw kantoor gevestigd is (artikel 2, vijfde lid, Advocatenwet). Voor meer informatie, ook over het arrondissement waar u beëdigd wilt worden, kunt u terecht bij de lokale orde. De Raad voor de rechtspraak informeert BAR over wanneer u beëdigd bent. BAR registreert vervolgens uw inschrijving als advocaat op het tableau en u ontvangt uw BAR-nummer. 

Uittreksel van het tableau
Een uittreksel van het tableau, waaruit blijkt dat u op datum van afgifte op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten staat ingeschreven, kunt u aanvragen bij BAR via bar@advocatenorde.nl. Houdt u er rekening mee dat het afgeven van een uittreksel 5 werkdagen in beslag neemt.

Herintreden
Heeft u enige tijd niet op het tableau gestaan, dan dient u opnieuw beëdigd en ingeschreven te worden. Dit geldt alleen voor advocaten die onvoorwaardelijk op het tableau hebben gestaan. Een advocaat mag slechts op één locatie in één arrondissement kantoor houden (artikel 12 Advocatenwet). 

Vanaf het moment dat u beëdigd bent, moet u ieder jaar 20 opleidingspunten behalen. Sinds 1 juli 2010 moeten advocaten die herintreden en langer dan één jaar geen advocaat zijn geweest, in het eerste jaar dat ze opnieuw beëdigd zijn 20 opleidingspunten extra behalen. De extra opleidingseisen voor herintredende advocaten vindt u in afdeling 4.1 van de Verordening op de advocatuur.
Vergeet niet om uw rechtsgebieden te registreren. Voor advocaten die zes maanden of langer op het tableau staan ingeschreven moeten ieder jaar minimaal tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied halen. De periode van zes maanden heeft betrekking op advocaten die gedurende het jaar worden ingeschreven (onvoorwaardelijk na hun stage of als herintreder). Voor deze advocaten die in de periode van 1 juli tot en met 31 december in een kalenderjaar worden ingeschreven, geldt de verplichting dat kalenderjaar niet. Deze gaat pas het jaar daarop gelden. Zie voor meer informatie en de herintredingsregeling afdeling 4.1. van de Verordening op de advocatuur

Heeft u de beroepsopleiding niet afgerond, neem dan voor meer informatie contact op met het informatiepunt van de NOvA. 

Wijzigingen
Iedere wijziging in uw gegevens kunt u met gebruik van de advocatenpas snel en eenvoudig invoeren in Mijn Orde. Dat doet u bijvoorbeeld wanneer u bij een ander advocatenkantoor aan de slag gaat, voor het wijzigen van uw e-mailadres of telefoonnummer en voor het aanpassen van uw rechtsgebieden. Het doorgeven van deze wijzigingen is verplicht. Wijzigingen kunt u per direct of op een datum in de toekomst in laten gaan. Wilt u een kantoorwijziging doorgeven? Vermeld daarbij dan direct of u wel of geen toestemming geeft voor publicatie van uw verhuizing in het Advocatenblad.

Is uw advocatenpas verlopen of mocht u niet meer in het bezit zijn van uw advocatenpas/reader? Neem dan contact op met afdeling BAR: bar@advocatenorde.nl

Alleen de kantoorverantwoordelijke kan de naam-, adres- en contactgegevens van het kantoor aanpassen in Mijn Orde.

Uitschrijven
Als u stopt als advocaat, dan moet u een uitschrijvingsverzoek indienen via Mijn Orde. Deze wijziging kunt u per direct of op een datum in de toekomst laten ingaan. Vermeld daarbij dan direct of u wel of geen toestemming geeft voor publicatie van uw uitschrijving in het Advocatenblad.

Is uw advocatenpas verlopen of mocht u niet meer in het bezit zijn van uw advocatenpas/reader en u wilt zich uitschrijven? Stuur uw verzoek tot uitschrijving mét vermelding van uw geboortedatum en BAR-nummer en uw handtekening per post t.a.v. afdeling BAR of ingescand per e-mail: bar@advocatenorde.nl.

Meer informatie en veelgestelde vragen over stoppen met de praktijk.