Self-assessment

Self-assessment voor de advocatuur
Om de kwaliteit van de advocatuur te bevorderen heeft de NOvA een digitale self-assessmenttool ontwikkeld. Hiermee krijgen advocaten geheel vrijwillig en kosteloos de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen handelen als professional.

Advocaten kunnen kosteloos en vrijwillig van het self-assessment gebruik maken. Kijk daarvoor op self-assessment.advocatenorde.nl.

 

ExpertisePO-punt
Met het afleggen van het self-assessment kan jaarlijks 1 PO-punt behaald worden. Na het afleggen van het self-assessment ontvangt de advocaat een pdf-rapportage, waarin de belangrijkste resultaten zijn uitgelicht en een certificaat. Het certificaat kan overlegd worden bij de opgave van de jaarlijkse permanente opleidingspunten.

Vertrouwelijk en onafhankelijk
Bij dit self-assessment staat de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid centraal. Alle gegevens die worden ingevoerd kunnen alleen door de gebruiker worden opgeslagen en bekeken. Noch de NOvA noch derden hebben toegang tot deze gegevens.
Na afronden van het self-assessment is de rapportage twee weken beschikbaar. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Doel self-assessment
Het beoogde doel van het self-assessment is het reflecteren op de dagelijkse praktijk, het vergroten van de bewustwording van het morele kompas van advocaten en de rol die kernwaarden en gedragsregels daarin spelen alsmede mogelijke ontwikkelpunten op het gebied van vaardigheden en ethiek. Het self-assessment is uitdrukkelijk geen test. Het heeft niet de functie van een benchmark en er vindt geen vergelijking plaats met collega’s of vakgenoten. Het self-assessment is een instrument voor de advocaat om na te denken over belangrijke thema’s in het vak.

AttitudeKwaliteitstoetsen
De vragen en antwoorden uit het self-assessment kunnen gebruikt worden in het kader van de jaarlijkse verplichte deelname aan de kwaliteitstoetsen. Reflecties uit het self-assessment kunnen input leveren voor intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Andersom kunnen inzichten uit intervisie-bijeenkomsten of gestructureerd intercollegiaal overleg terugkomen in dit self-assessment. Voorafgaand aan de peer review wordt geacht dat de advocaat een zelfevaluatie uitvoert ter voorbereiding op de review. Dit assessment kan goede input zijn voor deze voorbereiding.

Achtergrond
De opbouw van het self-assessment is gebaseerd op het rapport over vakmanschap in de advocatuur: Meesterschap is Vakmanschap, handelingsgericht en ontwikkelingsgericht kijken naar het vakmanschap van advocaten, van dr. Niels van der Weerdt en dr. Mark van Vuuren (maart 2020).

Het rapport beoogt een hanteerbare definitie te geven van het begrip vakmanschap om daarmee recht te doen aan de complexiteiten rondom deze term. Vakmanschap van de advocaat is benaderbaar vanuit een driedimensionale blik: expertise, interactie en attitude. Deze aspecten komen samen in de uitvoering van de rol van advocaat. Expertise, interactie en attitude gecombineerd met voortdurende reflectie op eigen handelen en het principe van permanente educatie, maken dat het begrip vakmanschap levend en veranderlijk is. Van de advocaat wordt immers verwacht dat hij zich voortdurend ontwikkelt, van de stagiair tot en met de gespecialiseerde en ervaren advocaat. De belangrijkste conclusies uit het rapport en de structuur van de hoofdstukken zijn gebruikt als raamwerk voor het self-assessment. In een presentatie geven beide onderzoekers inzicht in dit model.

InteractieSamenwerking
Na publicatie van het rapport ‘Vakmanschap is Meesterschap’ is de NOvA overgegaan tot de ontwikkeling van dit self-assessment, in samenwerking met Kyden. Bij de totstandkoming van deze tool hebben twee klankbordgroepen vanuit de praktijk input geleverd. Advocaten met verschillende achtergronden (commercieel, gefinancierde rechtsbijstand, in dienstbetrekking) en rechtsgebieden hebben de opzet en inhoud van de tool verder aangescherpt. Daarnaast heeft een pilotgroep van zo’n veertig advocaten de self-assessmenttool getest en feedback geleverd. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Bij ruim 75% zette het self-assessment aan tot zelfreflectie. Drie op de vier gebruikers zou de self-assessmenttool aan collega’s aanraden.

 

Meer informatie
Doe het self-assessment op self-assessment.advocatenorde.nl. Of kijk voor vragen bij de FAQs.