Inzet NOvA

In het belang van rechtzoekenden en de sociale advocatuur heeft de NOvA zich richting politiek de afgelopen jaren voortdurend ingezet om verder uitkleden van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te voorkomen. Ook is in de media veelvuldig aandacht gevraagd voor de desastreuze gevolgen van de bezuinigingen voor de toegang tot het recht.

Bekijk de tijdlijn met acties van de NOvA van 2013 tot nu:

Tijdlijn gefinancierde rechtsbijstand

Tarieven en vergoedingen sociale advocatuur 2023
Hoewel advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te maken hebben met forse kostenstijgingen, wordt de hoge inflatie voor deze groep rechtsbijstandverleners in 2022/2023 nauwelijks gecompenseerd. De NOvA heeft eind 2022 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit probleem en voorgesteld om in 2023 zowel een actuele inflatiecorrectie toe te passen als de reiskostenvergoeding structureel aan te passen. Bekijk de veelgestelde vragen.

Protestacties 2019
Honderden advocaten protesteerden medio januari 2019 bij rechtbanken in heel Nederland en op 23 januari 2019 bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Togaprotest 2018
Op 1 februari 2018 protesteerden bijna 400 advocaten in toga voor de Tweede Kamer tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Met de hashtag #redderechtsbijstand werden honderden tweets verstuurd, waaronder: