Toetreding balie met vooropleiding

Vooropleiding in Nederland (produit infini)
Om te kunnen worden beëdigd als advocaat is een afgeronde opleiding (bachelor en master of doctoraalexamen) op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit nodig. In de opleiding moeten een minimaal aantal onderdelen zijn afgerond op grond van het Besluit beroepsvereisten advocatuur die verder zijn uitgewerkt in het convenant civiel effect.

Het convenant civiel effect is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Nederlandse orde van advocaten, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten. Met civiel effect wordt bedoeld dat de rechtenopleiding zodanig is samengesteld zodat het diploma voldoet aan de eisen voor toegang tot (onder andere) de advocatuur. Voor vragen over het civiel effect kunt u terecht bij de rechtenfaculteit van uw universiteit.

Vooropleiding (deels) buiten Nederland maar binnen de EU (produit infini) 
Het is ook mogelijk dat een deel van de opleiding in het buitenland is gevolgd en afgerond. Daarvoor gelden bepaalde vereisten op grond van de Advocatenwet.

Als in een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland een gelijkwaardige rechtenstudie is voltooid, maar u bent nog niet (volledig) gekwalificeerd om beroepswerkzaamheden uit te oefenen (produit infini), dan onderzoekt de algemene raad de gelijkwaardigheid van de afgeronde rechtenopleiding in het buitenland. Er wordt getoetst aan het Besluit beroepsvereisten advocatuur. Bij een verschil is het mogelijk dat aanvullende examens worden gevraagd (zie artikel 2, vierde lid, van de Advocatenwet). Dit artikel is een uitwerking van het arrest Morgenbesser (C-313/01) van het Hof van Justitie van de EU.

Een verzoek tot onderzoek gelijkwaardigheid kan worden ingediend via het formulier op grond van artikel 2, vierde lid, van de Advocatenwet. Dit formulier kan worden ingediend via jz@advocatenorde.nl.

Vooropleiding (deels) buiten de EU (produit infini)
Als u buiten een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland een rechtenstudie heeft voltooid, dan is een bachelor en master op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit nodig. Soms zijn daarbij vrijstellingen mogelijk op grond van een diplomawaardering. Als dit op u van toepassing kan zijn, wordt u aangeraden hierover eerst contact op te nemen met een universiteit in verband met het al dan niet verkrijgen van civiel effect.

Beëdiging
Na beëdiging als advocaat worden advocaten voorwaardelijk ingeschreven op het tableau.

Beroepsopleiding
Voorwaardelijk ingeschreven advocaten moeten de beroepsopleiding van de Nederlandse orde van advocaten volgen. Deze advocaten ontvangen de informatie voor de aanmelding bij de Beroepsopleiding Advocaten van de lokale orde van advocaten in het desbetreffende arrondissement. Voor de daadwerkelijke start van de beroepsopleiding moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd en een basistest hebben afgelegd. Na afronding van de beroepsopleiding ontvangt de advocaat-stagiair een certificaat.

Stage en patroon
Beginnende advocaten moeten een bepaalde periode werken onder begeleiding van een andere advocaat, de patroon. De advocaat die voorwaardelijk staat ingeschreven wordt ook wel advocaat-stagiair genoemd.

Na afronding van de stage ontvangt de advocaat-stagiair een stageverklaring. Daarna vervalt de voorwaardelijkheid van de inschrijving op het tableau.

Vragen
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat: