adviescommissies wetgeving

De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten.

De wetgevingsadviescommissies adviseren de algemene raad over wetvoorstellen, waarna de algemene raad namens de Nederlandse orde van advocaten de wetgevingsadviezen richt aan de wetgever; afhankelijk van het wetgevingstraject aan het departement of aan de Eerste of Tweede Kamer.

Alle adviezen van de adviescommissies zijn terug te vinden in de Juridische databank.

De wetgevingsadviescommissies zijn op dit moment als volgt samengesteld:

adviescommissie arbeidsrecht
mevrouw mr. J. Krijgsman, voorzitter
de heer mr. R. Bree
mevrouw mr. K.A. Gorgun
mevrouw mr. K.U.J. Hopman
mevrouw mr. M.L.C.M. van Kalmthout
mevrouw mr. J. Snijder
mevrouw mr. S. van Waegeningh

adviescommissie belastingrecht
mevrouw mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma, voorzitter
de heer mr. R.A. de Boer
de heer mr. B.J.B. Boersema
de heer mr. S. Laghmouchi
mevrouw mr. A.J.C. Perdaems
mevrouw mr. C. Presilli
de heer mr. F.H.H. Sijbers

adviescommissie bestuursrecht
de heer mr. E. van den Bogaard, voorzitter
de heer mr. J.C. Binnerts
mevrouw mr. C. de Blaeij
mevrouw mr. J.E. van der Holst
mevrouw mr. A.M. van de Laar
de heer mr. R.S. Wijling
de heer mr. L.J. Wildeboer

adviescommissie burgerlijk procesrecht
mevrouw mr. M.H. de Boer, voorzitter
de heer mr. M.A.J.G. Janssen
de heer mr. C.S.G. Janssens
mevrouw mr. A.I. Keur
mevrouw mr. L.H. Rammeloo
de heer mr. M.R. van Zanten

adviescommissie familie- en jeugdrecht
mevrouw mr. S.H. Oosterhuis-Broers, voorzitter
mevrouw mr. A.M.E. Derks
de heer mr. T.J. Backx
mevrouw mr. C.A.J.E. Habets
mevrouw mr. K.M. Lans
mevrouw mr. M.J. van Lingen
mevrouw mr. L.E. Swart
mevrouw mr. J.H. van der Tol

adviescommissie huurrecht
mevrouw mr. S. van der Kamp, voorzitter
de heer mr. N. Amiel
de heer mr. J.A.C. Donkersloot
mevrouw mr. G.S. Geurts
mevrouw mr. P.V. Kleijn
de heer mr. E.P.W. Korevaar
de heer mr. G.C.M. Schipper
de heer mr. R.A. Veldman

adviescommissie insolventierecht
mevrouw mr. M.H. Boersen, voorzitter
mevrouw mr. F.H. van der Beek
mevrouw mr. L. van Dieren-Muller
mevrouw mr. A.E. Mulder
de heer mr. B. Rikkert
de heer mr. O.B.J. Poorthuis
de heer mr. S.A.H.J. Warringa

adviescommissie intellectuele eigendom
de heer mr. O.P. Swens, voorzitter
de heer mr. J.J.E. Bremer
de heer mr. T. Cohen Jehoram
de heer mr. M.G.R. van Gardingen
mevrouw mr. C. Shannon

adviescommissie mededinging
de heer mr. C.T. Dekker, voorzitter
mevrouw mr. J.C.M. van der Beek
de heer mr. P.J. Kreijger
mevrouw mr. D.P. Kuipers
de heer mr. B. Nijhof
de heer mr. E. Oude Elferink
de heer mr. J.K. de Pree
mevrouw mr. M. de Putter
mevrouw mr. M.J. Schaufeli
adviescommissie mediation
mevrouw mr. D.M. Siemerink-Looten, voorzitter
mevrouw mr. F.H. van der Beek
de heer mr. R. Frankfort
de heer mr. P.A. van Lange
mevrouw mr. M.H.W.N. Lammers
mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
de heer mr. A. Schaberg

adviescommissie pensioenrecht
de heer mr. T. Huijg, voorzitter
mevrouw mr. W.C.M. Broersma
de heer mr. S.H. Kuiper
de heer A.W. van Leeuwen
mevrouw mr. A.W. Rutten
mevrouw mr. I.H. Vermeeren-Keijzers
de heer mr. W. Wille

adviescommissie rechtsstatelijkheid
de heer mr. dr. C.B. Schutte, voorzitter
de heer mr. M. Bakhuis
de heer mr. dr. J.H. van Gelderen
de heer mr. J.H.A. van der Grinten
de heer mr. B.M. Kocken
mevrouw mr. Ch. Samkalden
de heer mr. G.J.C. Zwenne
adviescommissie strafrecht
de heer mr. P.C. Verloop, voorzitter
de heer mr. J.L. Baar, secretaris
de heer mr. R.J. Baumgardt
de heer mr. D. Bektesevic
de heer mr. R. de Bree
mevrouw mr. P.M. Breukink
de heer mr. J.H.E.M. Kersemaekers
mevrouw mr. L.M.E. Kleczewski
de heer mr. J.C. Reisinger
mevrouw mr. M.E. Rosing
de heer mr. M. van Stratum
mevrouw mr. A.E. van der Wal
mevrouw mr. R.E. van Zijl
adviescommissie verzekeringsrecht
mevrouw mr. B.M. van Wijk, voorzitter
mevrouw mr. A. Hendrikse
de heer mr. M.R. Lauxtermann
de heer mr. P.M. Leerink
de heer mr. S.Y.Th. Meijer
mevrouw mr. N. Vloemans
de heer mr. W.C.T. Weterings
adviescommissie vreemdelingenrecht
mevrouw mr. P. Scholtes, voorzitter
mevrouw mr. A. Akhiat
mevrouw mr. E.E.M. Bezem
de heer mr. drs. J. Hemelaar
de heer mr. T.E. van Houwelingen
mevrouw mr. H.M. Schurink-Smit
de heer mr. J.M. Walther
de heer mr. J. Werner
de heer mr. M.S. Yap
adviescommissie Wwft
mevrouw mr. H.A.A. Broekhuis, voorzitter
de heer mr. D. Alblas
mevrouw mr. L.M. Belksma-Düpper
mevrouw mr. C.W. Kuipers
de heer mr. C. van der Meulen
de heer mr. R. Sanders
de heer mr. G.J. in 't Veld
de heer mr. C.V. van der Voort

gecombineerde commissie vennootschapsrecht (i.s.m. KNB)
de heer mr. A.F.J.A. Leijten, voorzitter
mevrouw mr. Y. Borrius
de heer mr. K.W.H. Broekhuizen
de heer prof. mr. J.B.S. Hijink
de heer prof. mr. L.G.H.J. Houwen
de heer mr. L.W. Kelterman
de heer mr. B. Kemp
de heer mr. R.H. Kleipool
mevrouw mr. M.L.E. Plaggemars
de heer mr. H.J. Portengen
de heer prof. mr. G.J.C. Rensen
mevrouw mr. K.A. Verkerk

secretaris: de heer mr. J. Sjerps