• 21mrt

   Dilemma: Maatschappelijk betrokken?

   Gaat u de samenwerking aan met een accountant en een notaris om mensen met een beperkte zelfredzaamheid te kunnen helpen? U heeft al een goedlopende drukke praktijk. Maakt u hier tijd voor vrij?

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

   De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Algemene raad: Goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

   De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

   2023 lees meer
  • 6mrt

   Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

   Een doodsbedreiging krijgen en niet weten van wie die komt. Of weten dat je op een dodenlijst staat en daardoor 24 uur per dag wordt beveiligd. Bedreigingen hebben een grote impact op het functioneren van advocaten en hun werkplezier. Het leidt in sommige gevallen zelfs tot het stoppen met de uitoefening van het vak. Advocaten Onno de Jong en Monique Koelewijn delen hun ervaringen. “Ik ben wat bedachtzamer geworden.”

   2023 lees meer
  • 14feb

   NOvA zoekt Vertrouwensadvocaten

   De NOvA start dit jaar met een pilot Vertrouwensadvocaat. Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Met deze vermenging ontstaat het risico op ondermijning. De onafhankelijkheid van advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, staat onder druk. De NOvA wil deze advocaten een aanspreekpunt bieden en is daarom op zoek naar advocaten die de rol van Vertrouwensadvocaat op zich kunnen nemen.

   2023 lees meer