NOvA-noodtelefoon

Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen contact opnemen met hun lokale deken of bellen naar de noodtelefoon van de NOvA. De noodtelefoon is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

De noodtelefoon wordt bemenst door getrainde medewerkers van een gespecialiseerd bureau. Zij kunnen de advocaat direct van advies voorzien en eventueel – afhankelijk van de aard van de melding – doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Een melding van een dreiging kan indien nodig doorgezet worden naar de NCTV. In dat geval wordt de betrokken advocaat vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

De lokale deken kan indien nodig overleggen met de hoofdofficier van justitie en de president van de rechtbank.

Het nummer van de NOvA-noodtelefoon is 06 3611 3251

Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan heeft u dat in geval van nood altijd bij de hand.

Let op: bel in geval van acute nood altijd het alarmnummer 112!

Download ook het stappenplan wat te doen bij bedreiging


Bedreiging eigen cliënt
Overleg bij bedreiging door de eigen cliënt – huidig of voormalig – altijd met de lokale deken over het doen van aangifte. Dit in verband met de geheimhoudingsplicht. De centrale van de noodtelefoon kan advocaten ook in contact brengen met de lokale deken.

Aangifte
Advocaten doen in geval van bedreiging aangifte bij de politie in de eigen woonplaats. Komt de bedreiging niet van een cliënt of is niet bekend van wie het komt, houdt er dan rekening mee dat er bij het doen van aangifte niet inhoudelijk over de zaak kan worden gesproken. Alleen over de bedreiging zelf. Advocaten vallen onder het stelsel ‘Veilige Publieke Taak (VPT)’. Noem deze term bij de aangifte. De aangifte wordt dan met voorrang behandeld en de strafeis is hoger. Ook anoniem aangifte doen is altijd mogelijk.

Vertrouwelijk
Meldingen van dreigingen via de noodtelefoon worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen de NOvA, bij het externe bureau dat namens de NOvA de noodtelefoon bemenst, als bij de NCTV . Alleen de minimaal benodigde (contact)gegevens van de advocaat worden aan de NCTV doorgeven zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. De informatie wordt nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt, zoals in het kader van toezicht of anderszins verspreid. 

Noodknop
Advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar de noodtelefoon bellen, kunnen van de NOvA een noodknop krijgen. Met dit kleine apparaatje staat de advocaat met één druk op de knop in verbinding met een alarmcentrale. De centrale luistert mee, kent de (GPS-)positie van de drager en kan zo nodig de politie inschakelen. Uit ervaringen bij journalisten blijkt dat de noodknop een groot gevoel van veiligheid oplevert. Als de bedreiging zich op de privésituatie richt, kan de noodknop ook aan de partner van de bedreigde advocaat worden uitgereikt.

Stappenplan wat te doen bij bedreiging
NOvA stappenplan wat doen bij bedreiging