• 13-06-2024

  Susan Kaak lid algemene raad NOvA

  "Verbinding binnen de balie"

  Wij, bijna 18.800 advocaten, vormen gezamenlijk de Nederlandse orde van advocaten. Van commercieel tot sociaal advocaten, van proces- tot adviesadvocaten: we hebben één ding gemeen. Allemaal zetten we ons dagelijks in voor de bescherming van de rechtsstaat en de grondrechten. Samen staan we voor een onafhankelijke advocatuur die onmisbaar is voor een goede rechtsbedeling.

  lees meer
 • 13-05-2024

  Jan Broekhuizen lid algemene raad NOvA

  "Corporate Social Responsibility"

  Corporate Social Responsibility (CSR) is ook voor de advocatuur een actueel thema. Deze thematiek, ook wel bekend en in toenemende mate gereguleerd in termen van duurzaamheid of Environmental Social & Governance (ESG), raakt de bedrijfsvoering van het advocatenkantoor.

  lees meer
 • 04-04-2024

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Vertrouwelijkheid kwijt?"

  Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat bekeken én beluisterd kunnen worden. Dit moet volgens Kamerleden voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet.

  lees meer