Platform Inclusie en Diversiteit

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

In 2018 heeft de NOvA een diversiteits- en inclusieverklaring opgesteld. Via het platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA hier samen met de balie verder invulling aan te geven. Dit initiatief, waar 37 advocaten zich aan hebben verbonden, is begin 2021 van start gegaan.

Diversiteit Samen met de NOvA onderzoeken de deelnemende advocaten in werkgroepen de mogelijkheden voor het bevorderen van (het bewustzijn van) diversiteit en inclusie binnen de advocatuur en dragen zij voorstellen aan voor sociale innovatie.

Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:
• Hoe zorgen we ervoor dat meer rechtenstudenten met een verschillende culturele en/of etnische achtergrond zich aangetrokken voelen tot de advocatuur?
• Als zij eenmaal tot de balie zijn toegetreden, hoe waarborgen we dan dat ze ook blijven?
• Wat speelt er op het gebied van inclusie en diversiteit binnen de advocatuur?