Handvatten voor naleving van de Wwft

Advocaten(kantoren) moeten de Wwft risicogebaseerd toepassen. Dit betekent dat zij alle maatregelen moeten toepassen die de Wwft voorschrijft. Tegelijk moeten advocaten de intensiteit waarmee zij dat doen afstemmen op de risico’s die bepaalde type cliënten, diensten, transacties, leveringskanalen (de wijze waarop doorgaans het contact met de cliënt plaatsvindt), landen of geografische gebieden meebrengen.

Informatie die daarbij kan helpen:  

Algemeen

Risicomanagement

Cliëntenonderzoek

 Meldplicht

Overige relevante informatie