ZSM

De ZSM-aanpak van het Openbaar Ministerie heeft als doel om zaken ‘sneller en beter’ af te doen, waar mogelijk door het OM zelf in plaats van door de rechter. Sinds de landelijke invoering van deze werkwijze heeft de NOvA benadrukt dat adequate rechtsbijstand in dit model onontbeerlijk is.

Recht op rechtsbijstand
Via diverse pilots is getracht te komen tot een optimale werkwijze. Uitgangspunt daarbij was het rapport van de werkgroep ZSM en Rechtsbijstand, waarin ook de NOvA heeft geparticipeerd. De belangrijkste aanbeveling uit dit advies is te komen tot een standaardconsult, waarbij afstand van het recht op rechtsbijstand slechts mogelijk is ten overstaan van een advocaat. Als randvoorwaarde is benoemd dat de verdediging dient te beschikken over dezelfde informatie als de Officier van Justitie.

Inzet NOvA
Op dit moment is er nog altijd geen structurele inbedding van rechtsbijstand bij ZSM. De NOvA blijft zich ervoor inspannen dat die er alsnog zal komen.