Resultaatgerichte beloning

Advocaten mogen met cliënten in principe geen prijsafspraken maken op basis van ‘no cure no pay’. Dit wil zeggen dat cliënten niets hoeven te betalen als de rechtszaak wordt verloren, maar wel als de zaak wordt gewonnen.

Op dit verbod op 'no cure no pay' is één uitzondering. Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment alleen in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak maken. Deze proefperiode liep tot 1 januari 2019 en is per die datum met nog eens 5 jaar verlengd. Per 1 januari 2024 is het experiment nogmaals met twee jaar verlengd. In de periode tot 1 januari 2026 wordt onderzocht wat voor soort zaken op no cure no pay basis worden gedaan, wie de doelgroep is en wat er gebeurt met de rechtzoekenden die net buiten de doelgroep vallen.

Gefinancierde rechtshulp
Het uitgangspunt van dit experiment is het bieden van een grotere toegang tot het recht voor een specifieke groep rechtzoekenden die met letselschade of overlijdensschade te maken heeft. Dit betreft rechtzoekenden die op grond van de Wet op de rechtsbijstand niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar toch de kosten voor juridische bijstand niet zelf kunnen betalen.
Wanneer de cliënt wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar toch de voorkeur geeft aan een beloningsafspraak op resultaatsbasis, dan moet dat schriftelijk worden vastgelegd. De keuzevrijheid van de cliënt staat dus voorop, hoewel een advocaat niet verplicht is om resultaatgelateerde beloning aan te bieden.
Een andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een (rechts)strijd over de aansprakelijkheid, over het causaal verband of de aanwezigheid van schade bij de cliënt.

Hoogte van de vergoeding
Er geldt een maximum voor de vergoeding die de advocaat aan de cliënt in rekening mag brengen bij een positieve uitkomst van de rechtszaak. Maximaal bedraagt dit 25% (of 35% als de advocaat ook de externe kosten voorfinanciert) van de opbrengst van de zaak voor de cliënt.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt over de beloningsafspraken moet voldoen aan een aantal vereisten. Zo moet de overeenkomst het percentage van het uiteindelijke financiële resultaat bevatten dat geldt voor de berekening van het maximaal te declareren honorarium. Ook moet hierin het verwachte financiële resultaat zijn vastgelegd, evenals het overeengekomen uurtarief van de advocaat. De declaratie van de advocaat moet immers gebaseerd zijn op het daadwerkelijk aan de zaak bestede uren.

Informatie voor advocaten
Voor deelname aan het experiment resultaatgerelateerd belonen moet de advocaat over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken met betrekking tot letselschade- en overlijdensschadezaken. Elke advocaat die voor het eerst resultaatgerelateerde beloning wil toepassen, moet hiervan de deken op de hoogte stellen.
Een advocaat kan met inachtneming van de vereisten zelf een overeenkomst opstellen, of een modelovereenkomst gebruiken. 
Ten behoeve van de evaluatie van het experiment houdt de advocaat een formulier bij met statistische gegevens omtrent het gebruik en het resultaat van de honorariumafspraken op basis van resultaatgerelateerde beloning. Dit formulier wordt verstrekt door de raden van de orde, waar de advocaat het binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar ook weer moet inleveren.