Pilot Samenwerken in de eerstelijn

In de pilot Samenwerken in de eerstelijn werken sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg nauwer samen, met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden.

NOvA Samenwerken.jpgUpdate 23 juni 2020: nieuwe startdatum 1 september
De pilot Samenwerken in de eerstelijn maakt een nieuwe start. Eerder dit jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen de voorbereidingen op het piket, signaleringsoverleg en best practices tijdelijk moeten stopzetten. Die voorbereidingen gaan nu weer verder. Dat heeft de stuurgroep bestaande uit de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland besloten.

Op 1 september gaan we van start met de experimenten om de samenwerking tussen de eerstelijn en de sociale advocatuur verder te verbeteren, met als doel de rechtzoekende sneller een passende oplossing te bieden. De looptijd van de pilot is wederom 6 maanden (einddatum 1 maart 2021). Daarbij wordt, meer dan eerst, digitaal samengewerkt om de invloed van eventuele nieuwe coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken.

3 experimenten

De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. De pilot Samenwerken in de eerstelijn gaat onderzoeken hoe eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken en gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller de juiste oplossing voor hun probleem krijgen. Dat gebeurt via 3 experimenten:

  • Een piketdienst waardoor deelnemende sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden elkaar makkelijk kunnen bereiken en kunnen overleggen bij complexe juridische vragen, of zaken waarbij onduidelijk is of inzet van een advocaat nodig is.
  • Een signaleringsoverleg waarin sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden maandelijks bespreken hoe de onderlinge samenwerking verloopt en welke zaken hierin aandacht behoeven.
  • Bundelen en (digitaal) toegankelijk maken van best practices in de samenwerking tussen eerste- en tweedelijn.

Samenwerking

De pilot is een initiatief van de NOvA in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. De stuurgroep bestaat uit Bernard de Leest (algemene raad NOvA), Marjon Stegeman (directeur Dienstverlening, Faciliteiten & Financiën RvR), Rien Sonneveld (directeur Uitvoering hJL), Ernst Radius (senior-adviseur SWN) en Liesbeth Siers (bestuurslid VSAN).

Zie ook: