Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken heeft de NOvA een speciale weerbaarheidstraining ontwikkeld. De kosten hiervoor worden gedragen door de NOvA.

Tijdens deze training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties zijn er en hoe te handelen om manipulatief gedrag tegen te gaan. Bij een ander onderdeel van de training wordt aandacht besteed aan welke informatie wordt ingewonnen door een manipulator en waarom. Welke informatie over het gedrag en routine is er van iemand beschikbaar? Het betreft vaak openbare informatie maar ook informatie die relatief eenvoudig te verkrijgen is, bijvoorbeeld via posts op digitale en sociale media. Hoe meer informatie beschikbaar is hoe kwetsbaarder iemand wordt en hoe groter het risico dat deze informatie wordt gebruikt om druk op iemand uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is 'tigerkidnapping' waarbij men door informatie over een familielid iemand figuurlijk gijzelt om mee te werken aan iets wat voor de manipulator gunstig is.